Krónika, 1944 (1. évfolyam, 2-12. szám)

1944-02-15 / 2. szám

AMERICAN HUNGARIAN MONTHLY — 10c A COPY — AMERIKAI MAGYAR HAVILAP \ Az alkotmányos, független, szabad Magyarország jelképe NÉHÁNY FEJEZET AZ EZERÉVES MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETÉBŐL “A koronázás junius 8-án történt a budai Mátyás templom­ban. A nádor tisztét Andrássy Gyula gróf miniszterelnök töl­tötte be. Simor János esztergomi érsekkel együtt tették Ö Felsége fejére Szent István koronáját. Miután Erzsébet királyné koro­názása is megtörtént, a királyi pár a főurak, főpapok, a megyék és városok bandériumainak kíséretében Pestre ment a belvá­rosi templom elé, ahol Isten szabad ege alatt Ő Felsége esküt tett az alkotmányra, majd a Lánchíd előtt Magyarország összes vármegyéinek földjéből összehordott koronázási dombra lova­golt és a nép ezreinek lelkesült örömkiáltása között a világ négy tája felé vágott kardjával annak jeléül, hogy az országot bármely oldalról támadó ellenségtől megvédeni kész. Az általános lelkesedést fokozták a királyi kegynek a koro­názását követő napokon történt megnyilvánulásai. A politikai el­ítélteknek teljes amnesztiát adott, a nemzettől felajánlott ko­ronázási pénzajádékot a volt honvédek rokkantjai, özvegyei és árvái javára adományozta. Ez utóbbi tény a szabadságharcnak igazolása és a teljes megbékülés jele volt.

Next

/
Thumbnails
Contents