Lukinich Imre: Podmaniczky család oklevéltára. I. (Budapest, 1937.)

Reminiscere, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo sexto, regni nostri anno nono, coronationis vero secundo. T Lecta. Hátlapján egykorú kézírással: Impignoratitie super Hathna et aliis possessionibus scilicet Prozna, Marykowalehota, Klos­thyna et Kathlyna. 31. Nyitra, 1466 március 14. A nyitrai káptalan jelenti a királynak, hogy amikor a vett parancs értelmében a Kaszaiakat a náluk zálogban lévő, de újabban Podmaniczky Lászlónak elzálogositott Bán városának a zálogösszeg felvétele után esedékes át­adására felszólította, azok a királyt az elidegenítéstől, Pod­maniczky Lászlót pedig az adományozás kieszközlésétől és a birtokbavételtől eltiltották. Eredetije papíron, zárópecsét nyomaival. Országos Levéltár. Dl. 16,308. Serenissimo principi et domino domino Mathie Dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie etc. regi, domino ipsorum gratiosissimo capitulum ecclesie Nitriensis orationes in Domino devotas perpetua cum fidelitate. Vestra noverit serenitas, nos litteras vestras amoni­torias nobis directas, honore quo decuit, recepisse in hec verba : Mathias Dei gratia rex Hungarie etc. fidelibus nostris capitulo ecclesie Nitriensis salutem et gratiam. Dicitur nobis in persona fidelis nostri egregii Ladislai Podmaniczky de Podmanyn, quomodo ipse quoddam opidum Ban appellatum in comitatu Thrincziniensi existens ipsum titulo inscriptionis per nos sibi facte concernens, nunc aput (így!) manus Stanislai, Ste­phani, Alberti, Nicolai et alterius Stephani de Kazza pignoris titulo habitum, ab eisdem Stanislao, Ste­phano, Alberto, Nicolao et altero Stephano redimere vellet. Super quo fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Nicolaus Klw-

Next

/
Thumbnails
Contents