Kammerer Ernő–Döry Ferencz: A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vasonkeo. XI. (Budapest, 1915.)

OKMÁNYTÁRA. Néhai ID. G-RÓF ZICHY NEP. JÁNOSNAK, néhai GRÓF ZICHY NÁNDORNAK ÉS GRÓF ZICHY NEP. JÁNOSNAK, A NEMZETSÉG SENIORAINAK ÁLDOZATKÉSZSÉGÉBŐL KÖZLI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT. TIZENEGYEDIK KÖTET. SZERKESZTETTÉK K A M M E R E R E R N Ő ÉS DÖRY FERENOZ. BUDAPEST, 1915. KIADJA A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT.

Next

/
Thumbnails
Contents