Óváry Lipót: A Magyar Tudományos Akadémia történelmi bizottságának oklevélmásolatai 3. füz., A XVII. századból származó oklevelek kivonatai. (Budapest, 1901.)

174 1661 AUG. 5. —1661 AUG. 10. parancsa van a szultántól megtámadni a rebellis Keményt; de mivel ez ügyben a császárnak külön követe jár a por­tánál, be fogja várni az újabb rendeleteket, biztosítván a császárt, liogy a békét nem fogja megszegni, föltéve, hogy a császár nem avatkozik az erdélyi ügyekbe. Ali 10,000 válogatott emberrel Yárad felé tart. Ugyanoda indul két nagyobb török hadtest is. Legutóbbi hírek szerint a tatárok berontottak Erdélybe s feldúlták Gyulafehérvárt. Montecuccolinak parancs ment, hogy induljon előre. De 20,000 harczosból álló sereggel, melyhez ugyanannyi szolgát, asszonyt s gyermeket kell szá­mítani, nehéz kellő élelmi szerek nélkül előre haladni. Alig hihető tehát, hogy a hadsereg szeptember előtt Erdélybe juthasson. Nápoly II. 1102. 1661 augusztus 5. Rohoncz. Gróf Batthyány Kristóf Lobkovitzhoz. Perneszi Istvánt és egy szolgáját követségben Bécsbe küldi. Baudnitzi Lobkovitz-levéltár. 1103. 1661 augusztus 6. Bécs. Chiaromanni jelentése. Ho­monnaytól és Stahrembergtől érkezett levelek megerősítik a tatárok Erdélybe betörésének hírét. Csak 7000-en vannak, de akadálytalanul dúlnak szerteszét; sőt már Szatmárhoz is közeledtek s roppant károkat okoztak. Ali Várad alá érkezvén s erősítést kapván, egy csapatot Erdélybe indított. Mindenekfölött a pusztítás a főczél, hogy a majdan érke­zendő császári hadaknak ne legyen miből fentartani magu­kat. Kemény János Huszt várába vonult, hogy bevárja a császári segélyhadat. Feleségét és gyermekeit a szatmári várban akarta volna biztonságba helyezni, de a várparancs­nok vonakodott őket befogadni, míg a császártól engedélyt nem nyer; »de mivel itt a kétszinüsködés napirenden van«, halogatják a választ, hogy ne haragítsák meg se Keményt, se a törököt. A nádor Kassáról Szendrőre ment, hogy Montecuccoli­val értekezzék, mielőtt Erdélybe betörne. Nápoly II. 1104. 1661 augusztus 10. Nádasdy Ferencz gróf Czernin Humprechthez. Leányának Krisztinának gróf Draskovich Miklóssal való egybekelése ünnepére meghívja. Neuhausi levéltár. (Német levéltárak.)

Next

/
Thumbnails
Contents