Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. II. rész, 3. kötet, Különféle számadások és kimutatások 1432-től 1455-ig. (Sopron, 1933.)

Tartalomjegyzék - ELŐSZÓ

a zavaros belföldi állapotok miatt, melyek Sopron körül épen ez években és közvetlen utánuk többször vészesen hullámzottak, mehettek tönkre valamely előttünk ismeretlen eseménnyel kap­csolatban, esetleg tűzvész miatt. Mivel az a szándékunk, hogy a forrásközlést nyomon kisérje a város történetének a megírása 1541-ig, ezért mellőzhetőnek véljük a kiadott anyag részletesebb ismertetését. Az itt közölt és statisztikai szempontból jelentős adó­jegyzékekre azonban mégis röviden felhívjuk a figyelmet, mert ezek segítségével a város népességére, ha nem is teljesen pontos, de elég megbízható következtetéseket, illetve megállapításokat tehetünk. Az 1437-ből (9. sz.), 1440-ből (21. sz.) és 1442-ből (27. sz) fenmaradt adójegyzékeket azonos módon feldolgozva, mint azt már az előző kötet előszavában kifejtettük, az alábbi eredményre jutunk: Sopron város 1437-ben 1440-ben 1442-ben belvárosában ház v. házrész adózó lakos ház v. házrész adózó lakos ház v. házrész adózó lakos belvárosában 72 112 85 132 83 127 külváros 1. fertályában 79 113 74 120 78 113 külváros 2. 129 207 104 170 102 178 külváros 3. 107 134 113 159 107 145 külváros 4. 120 160 133 175 125 186 összesen : 507 726 509 756 495 749 Az 1424/7. évi állapothoz képest tehát némi visszaesést tapasztalunk, amikor 514 ház vagy házrészben 822 adózó lakost lehetett találni, de ez egybeesik a politikai viszonyok alapján levont ama következtetéssel is, hogy Sopron számára nem volt megadva a fejlődés lehetősége, mert az osztrák és magyar érdekek ütközőpontjába kerülve lassan-lassan összemorzsolódás felé haladt itt minden olyan tényező, ami a gazdasági téren való haladásra jótékony befolyással lehetett volna. Ha a mai viszonyokra gondolunk, önkéntelenül az tűnik fel, hogy a mai bajok íme már több évszázados eredetűek Sopronban. Mivel e kötetben megjelenő anyag kivétel nélkül német­nyelvű, erre való tekintettel a munkatársaim szempontjából csak

Next

/
Thumbnails
Contents