Fejér, Georgius: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. Tomi VIII. Vol. 3. (Budae, 1832.)

consortis suae, cum sufficienti procuratorio eun­dem C o m i t e m P e t r u m et s u o s f i I i o s ac haeredes super quarta filiali eidem Dominae ex par­te yniuersarum possessionariaruin portionum eo­rumdem dehita receptis ab eisdem, Comite Pe­tro et suis filys, sex marcis Denariorum Vienrien­sium, ut in praesentia Domini Arclii - Episeopi Strigoniensis iuris ordine sententiatum extite­rat, reddidit expeditos, et perpetuo absolutos. Da­tum in Festo Beati Iacobi ApostoJi. Anno Domini Millesimo Trecentesimo Trigesimo quarto. E collectione Gyurikovicsiana. CCCLYI. si. Ch. 1 #•. Ccipitulum Scepusiense compositionules NLc.>­lai Pereni , Vice - Palatini , super possessionibus Ba­bcipataka et Lutka per congenerationales Thekele di­uisis , patenter edit. Jn octauis B. Michaelis Arcli. Nos Capitulum Ecclesiae beati Martini de Sce­pus, memoriae commendantes tenore praesentium significamus, quibus expedit, vniuersis: quod An dreas filius Pauli, filii Simonis de Sancto Georgio, ad nostram personaliter acedens praesentiam exhi­buit nobis litteras compositionales Comitis Nicolai de Pereni , humili precum cum instantia nos ro­gando } vteasdemsub sigilli nostri testimonio re­scribere dignaremur; quarum tenor talis est: Nos Nicolaus Comes, vice Kidex Willermi Palatini,ac quatuor Iudices Nobilium de Comitatu Sarus te­nore praesentium memoriae commendantes decla­ramLis quibus expedit vniuersis: quod Nicolaus , filius Comitis Pauli ab vna parte ; lacob, Andreas, Petrus et Gregorius, filii eiusdem Comitis Pauli de genere Thekele , ab altera; coram nobis perso­Tom. VIIl. Vol. III. 48

Next

/
Thumbnails
Contents