Iványi Béla: Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy család történetéhez. II. 1458–1526. (Budapest, 1928.)

ATOMAJ NEMZETSÉGBELI LOSONCZI BÁNFFY CSALÁD TÖRTÉNETE Javítandók: A 18. oldalon a jegyzetben V. József császár helyett: II., a 421. oldalon a CCCXXXVII. sz. oklevél regesztájában: yáczi helyett budai káptalan, a 425. oldalon a CCCXL. sz. oklevél regesztájában: Bánffy István helyett János, a 438. oldalon a CCCLVII. sz. oklevél regesztájában Zápolyai István helyett: János írandó.

Next

/
Thumbnails
Contents