24 óra, 2016. szeptember (27. évfolyam, 205-230. szám)

2016-09-01 / 205. szám

MAI LAPSZÁMUNKBAN 32 ÁLLÁSHIRDETÉST TALÁL! EGY PERCBEN 8 oldalas rejtvénymelléklet mai lapunkban 9 771416 865040 SZERKESZTOSEG: E-mail: szeri<.kom@mediaworks.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 9-16 óráig - a vonal végén: Petrik József TERJESZTÉS 8-16 óráig - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén HIRDETÉS hétfőtől csütörtökig 7.30-16 óráig, pénteken 7.30-14 óráig - ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja 34/514-041 40/510-510 34/514-020 MA HOLNAP 27 29 Sok napsütésre számíthatunk, csupán nyugaton, délnyugaton és az ország északkeleti csücskében jelenhetnek meg gomolyfelhők az égen. ► 10 Boldog névnapot kívánunk Egyed és nevű olvasóinknak! í Fehér János kiállítása TATABÁNYA A bányászok életének, mun­kájának megörökítése volt a célja Fehér Jánosnak, amikor először fényképezőgé­pet vett a kezébe. Az első mányi fotókat egyre több és egyre igényesebb felvétel követte: mára ezekből több ezer darab gyűlt össze. A képekből kiállítás nyílt, amelyet Fehér János a szintén bányász édesapjának ajánlott. ► 6 160 éve szentelték fel ESZTERGOM Tegnap volt százhatvan éve, 1856. augusztus 31-én szentel­ték fel Magyarország legnagyobb templomát, az esztergomi bazili­kát. A Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyház a magyar katolikus egyház főtemploma. ► 6 Készülnek a szavazólapok MAGYARORSZÁG Már a héten megér­kezhetnek az első levélszavazatok a Nemzeti Választási Irodához (NVI) - mondta Pálffy Ilona elnök a tegnap saj­tóbejáráson az ANY Biztonsági Nyom­dában, ahol már készítik az október 2-ai országos népszavazáshoz a kétfé­le (a magyarországi és levélben szava­záshoz szükséges) szavazólapot. ► 7 Ne édességen éljünk! MAGYARORSZAG Pontosan kiszámít­ható, mennyi cukor/kalória ajánlott a férfiaknak és amennyi a nőknek naponta, amivel elkerülhető még a cukorbetegség. ► 9 Jó reggelt! C saládi házunk előtt szálltunk ki autónkból nagykapu-nyitá­si kis akcióra készülve a nejem­mel, amikor ismerős hangokat hallot­tunk. Úgy tűnt, két lányunokánk csivi- tel a szemközti utca első házai közelé­ben azon, hogyan lepjenek meg min­ket. Nem akartuk elrontani örömü­ket, ezért egy kicsit „árnyékba” húzód­tunk Itt közöltük a sövényt metsző fi­atal apukával, hogy nem bujkálunk, csupán rejtőzködünk, mert hallot­tuk meglepetésre készülő csemetéink hangját. Válaszként mosolyogva muta­tott házuk előkertjének kerítése mögé. Aprócska kislánya játszott ott önfeled­ten, egy beszélő babát emelgetve, rá- zogatva. Nem itt ért véget a történet. Pár perc múlva megjöttek az unokáink. F. K. Versenyképes iskolát szeretne a kormány Vannak még szépséghibák MAGYARORSZÁG Ez a tanév sem lesz zavartalan a Pedagó­gusok Szakszervezete (PSZ) szerint, többek között hiányol­ják a jogi hátterét a tanulói ter­hek csökkentésének, szakma- iatlannak nevezték a 30 per­ces tananyag népszerűsítését. A PSZ vezetője szerint a tanu­lói munkaterhek csökkenté­se terén látszólag történtek lé­pések, rugalmas tanmenete­ket tettek közzé. „Ennek szép­séghibája, hogy a jogi hátte­re hiányzik, a Nemzeti alap­tanterv követelményrendsze­re érintetlen, a 30 perces tan­anyag propagálása pedig tel­jes mértékben szakmaiatlan” - mondta Galloné Istvánná. - Tegnap több ellenzéki párt is kihasználta az alkalmat és kritizálta a kormányzat köz­oktatási elképzeléseit. A szaktárca a nemzeti tan­évnyitón újfent a versenyké­pes és értékközpontú iskola kialakítását jelölte meg cél­ként, ennek érdekében foly­tatják a közoktatás átalakí­tását. A rengeteg tankönyv szét­osztása sem egyszerű feladat: az ezzel megbízott diákok ta­nulókként 300 forintot kap­hatnak az idén. ► 7 Tanévkezdés: a rendőrök is segítenek MEGYEI INFORMÁCIÓ Véget ért a vakáció, ezért a rendőrség és a polgárőrség ismét fokozott je­lenléttel biztosítja az óvodák, valamint az általános- és kö­zépiskolák környezetét. A de­monstratívjelenlét célja, a for­galom zavartalanságának és a gyermekek biztonságos köz­lekedésének elősegítése, a bal­esetek megelőzése. A megyei rendőr-főkapi­tányság felhívja a járműve­zetők figyelmét, hogy mától 7-8 óra között, valamint 16- 17 óra között nagyobb forga­lomra kell számítani az okta­tási intézmények környékén, ezért nagyobb figyelemmel közlekedjenek. Komárom felé lehet kerülni GYOR/KOMAROM Szerkezetépí­tési munkálatok miatt szep­tember 6-án tíz órától várható­an október közepéig lezárják a Vámosszabadit a szlovákiai Medve településsel összekötő Duna-hidat a 14-es úton - tájé­koztatta a Magyar Közút Non­profit Zrt. szerdán az MTI-t. A hirek.sk szlovák hírportál jú­nius 22-ei beszámolója szerint a hídon naponta több ezer jár­mű halad át, jelenleg is sebes­ségkorlátozás van érvényben rajta, és csak egy sáv használ­ható az úthibák miatt. Főként a Szlovákiában élő, de Ma­gyarországon dolgozó, vagy iskolába járó ingázók veszik igénybe. Ők a lezárás miatt mintegy 15 kilométeres kerü­lővel Komáromnál, vagy Raj­kánál tudnak Magyarország területére lépni. A tatabányai férfi kézilabdázók gyúrója lőtt a legpontosabban Harsányiék puskával a kézben TATABÁNYA A Grundfos Tatabá­nya KC élvonalbeli férfiegyüt­tese, két támogatójának kö­szönhetően, jó hangulatú csa­patépítő programon vett részt. A kézisek a közösen elfogyasz­tott finom ebéd után kikocsiz- tak a volt erőműi lőtérre, ahol egy kis lőoktatás és fegyver­ismeret után, jöhetett a „célra tarts!" A játékosok most agyag­galamb vagy hivatalos nevén trapplövészetben mérhették össze tudásukat. A háziver­senyt, szoros küzdelemben és némi meglepetésre a csapat gyúrója, Radnai Róbert nyer­te, megelőzve a kapus Tóth Mi­hályt, és a jobboldali átlövőt, Leimeter Csabát. P. J. Harsányi Gergőnél is bebizonyosodott, hogy labdával jobban megy a célbalövés BÁBOLNA Gazdag programo­kat ígér a szeptember harma­dikéig tartó Bábolnai Nem­zetközi Gazdanapok. Az ag­rárseregszemle jubileumi, hi­szen 30. alkalommal rende­zik meg. A tegnapi megnyitón gyorsan kiderült, hogy a 227 éves lovas hagyományok őr­zése mellett már az űrtech­nológia is ott kopogtat az ag- rárium kapuján. A ménesbir­tok tradíciói azonban jól meg­férnek ezen a kiállításon a csúcstechnikával. ► 3 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Ä 2016.SZEPTEMBER 1.,CSÜTÖRTÖK. ill XXVII. ÉVFOLYAM, 205. SZÁM. — ____________ ÁRA: 185 FT. ELŐFIZETVE: 126 FT. 24 ÓRA' www.kemma.hu

Next

/
Thumbnails
Contents