24 óra, 2014. június (25. évfolyam, 127-150. szám)

2014-06-02 / 127. szám

2014. JÚNIUS 2., HÉTFŐ 2 MEGYEI TÜKÖR 3 PERCES INTERJÚ Hujber Ferenc, a kétarcú zsaru Hujber Ferenc színészt hív­ták meg a tatabányai Mó- ra-óvoda hatvanadik születés­napjának zárórendezvényére, a szombati családi napra. Az elismert és kivételesen jó apu­ka - ha teheti - minél több időt szakít gyermekére.- Milyen apuka Hujber Ferenc?- Nem tudom. Az biztos, hogy előbb pelenkáztam a kisfiúnkat, mint az anyjuk. Cynthia császárral szült, így az első napokban nehézkes volt számára minden egyes mozdulat. „Ma” sem esik ne­hezemre a kisfiámmal, Noel- lel tölteni egy egész napot.- Mit ajánl a leendő apukák figyelmébe?- Nálunk egy ősi indián „recept” vált be. Ez a suttogó módszer. Többnyire szigorú napirendet jelent és a lényeg abban rejlik, hogy mi ma­gunk elfogadjuk a gyermek nem mást mint egy kicsi fel­nőtt, aki egy közösségbe születik bele. Fontos, hogy őszinték legyünk vele és hagyjuk, hogy minél előbb kialakuljon a saját stílusa.- Ez a módszert másodszor is beveti?- Megpróbáljuk. A kislá­nyunk ősszel születik - a fe­leségem az ötödik hónap­ban van.- Összeegyeztethető a nevelés és a mai rohanó világ?- Kifizetődő, ha minden nap egy kicsivel több időt szánunk gyermekünkre. Mert csak az az apróság vá­lik kezelhetetlenné, aki nem kap elég figyelmet. Valahogy a világ tudtára kell adnia, hogy elhanyagolják őt. Ilyen­kor jön a rosszaság.- Ezekszerint szigorú?- Inkább következetesek vagyunk. Nálunk nincs jó és rossz zsaru. Teszem azt, ha Cynthia nem ad gumicukrot ebéd előtt a gyereknek, ak­kor tőlem sem kap. ■ W. Zs. A gyermekek szórakoztatására szombaton az Eszterlánc, vasárnap az Alma együttes (képünkön) bolondozott a színpadon. Alma-koncert gyereknapra faluünnep Több neves zenekar is koncertezett a Mocsai napokon Hangos hétvégén vannak túl a mocsaiak, ahol péntek­től vasárnapig állt a bál a Mocsai napok okán. Hajnal Dóra Csak nehezen lehetett eldönte­ni, hogy a gyermekeknek, vagy a felnőtt lakosságnak kedvez jobban a szervező önkormány­zat. A település apróságainak örömére az Arany János Általá­nos Iskola udvara mini vidám­parkká változott, ahol szinte megállás nélkül forgott a kör­hinta. Az Erődváros íjász Egye­sület középkori hétpróbájában is sokan megmérettettek. Az iskola mellett felállított ren­dezvénysátorban a helyi te­hetségeken túl koncerteztek a környékbeli formációk, és is­mert énekesek, országos hírű együttesek is, a sztárvendégek közt például Sub Bass Mons- ter, vagy az Auróra zenekar. A gyermekek szórakoztatására szombaton az Eszterlánc, va­sárnap az Alma együttes bo­londozott a színpadon. Ez utób­bin Anna, a tizenhárom eszten­dős mocsai tini kedvére téve hangosan szólt a Ma van a szü­letésnapom című ismert sláger. Marschall Ferenc polgármes­ter jóvoltából pedig cukorkaeső hullt a színpadról. Megtartották az Arany Főző­kanál Szakácstalálkozót a mo­csai asztaltársaságok részvéte­lével, és volt sütemény-verseny és recept csere-bere is. A kiegé­szítő programok között idén is volt kispályás focibajnokság, a helyi U14 labdarúgócsapat pe­dig Nasszállyal játszott bajnoki döntőt a sportpályán. Az iskola falai közt mocsai kézművesek munkáiból nyílt kiállítás. A község legnagyobb ünnepét tartották kavalkád Díjátadóval és családi programokkal telt a 22. Füzitői napok Már péntek délután futóver­sennyel, majd koncertekei vet­te kezdetét a 22. Füzitői Napok, Almásfüzitő község legnagyobb ünnepe. Aznap sokan akadtak, akik a helyi Szent István kato­likus templomban Vadász At­tila orgonaművész hangverse­nyét választották kikapcsoló­dásként. Másnap, az ünnepé­lyes megnyitón Karánsebesy Lukács polgármester köszön­tötte a helyieket és a testvérte­lepülés, Izsa küldöttségét, majd értékelte az elmúlt időszak leg­fontosabb történéseit, érintve a település gazdasági helyzetét sBSHR Kitüntetéssel ismerték el a Légió Brigetio hagyományőrző tevékenységét és prioritásait. A polgármester a több mint százmillió forintból megvalósított fejlesztések felso­rolása mellett büszkén jelentet­te ki: Almásfüzitő gazdaságilag is stabil település, ahol nem kel­lett központi adósságrendezést végrehajtani. A tervek közt el­hangzott: az óvoda udvari játék­tárának fejlesztése és bővítése az elsődleges cél. Az ünnepen kitüntetéssel is­merték el a Légió Brigetio ha­gyományőrző egyesület mun­káját, akik méltó módon nép­szerűsítik Azaumot, a helyi ró­mai élményparkot. ■ H. D. KÉKHÍRSÁV Mentőt hívtak a rendőrök TATA/NYERGESÚJFALU^lesett az utcán és beverte a fejét egy férfi Tatán május 31-én. Egy helybéli hívta a rendőrö­ket, hogy segítsenek rajta. Az egyenruhások a bajba ju­totthoz siettek, majd sérülé­sit látván értesítették a men­tőszolgálatot. A mentősök a helyszínen ellátták a férfit, de további vizsgálatok céljá­ból kórházba vitték. Pár órá­val később Nyergesújfalun segítettek a rendőrök egy za­vartan viselkedő férfinak, akinek aludnia sem volt hol.' Mások példájából indultak a tini tolvajok ESZTERGOM-KERTVÁROS Egy használaton kívüli épület­ben értek tetten a rendőrök egy esztergomi testvérpárt május 31-én. A 17 és 13 éves fiúk vasat akartak eltulajdo­nítani. Az idősebbik egy vas­fűrésszel vágta darabokra a fűtéscsövet, melyben öccse segédkezett neki. A fiúk el­mondták, hogy lopni jöttek az épületbe. Nem gondolták, hogy bűncselekményt kö­vetnek el. Úgy gondolták, ha mások is járnak ide, nekik is szabad. A fiatalkorút a rend­őrök előállították az Eszter­gomi Rendőrkapitányságra, a 13 éves fiút pedig átadták édesanyjának. A17 éves fiú ellen - szabadlábon hagyása mellett - lopás kísérletének megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást. Tetőbontás közben érték őket tetten tatabánya Lopás megalapo­zott gyanúja miatt folytatott eljárást a rendőrség Sz. Csa­ba, K. Norbert és 16 éves tár­suk ellen. A két férfit és a fi­atalkorú fiút március 28-án érték tetten a tatabányai jár­őrök, mikor egy használaton kívüli épület tetejéről a bá­doglemezeket bontották. A lo­pott fémet később egy közeli fémátvevő telepen akarták le­adni. A nyomozást vádemelé­si javaslattal a közelmúltban fejezte be a rendőrség. KEMMA Hírek percről percre www.kemma.hu Színész lépett a porondra születésnap A Móra-óvoda családi nappal zárt szombaton Nyugdijasklub-vezetok együtt kpvdsz Előadás az időskor szépségeiről, pályázati lehetőségről Hatvan éves fennállását ünne­pelte a tatabányai Móra-óvoda. Ennek apropóján az óvónők az elmúlt két hétben számos prog­ramot szerveztek az apróságok­nak. Egyebek mellett kirándul­tak, gálán megemlékeztek az el­múlt évtizedekről és kézműve- sedhettek is. A zárórendezvény­re, a szombati családi napra pe­dig Hujber Ferenc színészt hív­ták vendégül, aki mint főállású apuka elmesélte gyermekneve­léssel kapcsolatos tapasztalata­it az érdeklődőknek. A progra­mok létrejötte Belényi-Kulmann Mónika, a Tatabányai Otthon Se­gítünk Alapítvány igazgatója- és Fátrai Zsuzsa intézményvezető munkáját dicsérik. ■ W. Zs. Az óvónők vidám tánca is nagy sikert aratott a családi napon A tatabányai nyugdíjas klubok vezetői találkoztak pénteken. A 130 résztvevő 32 városi klu­bot, háromezer szépkorút kép­viselt a XII. Tatabányai Nyug­díjas Klubvezetők Városi Kon­ferenciáján. Kovácsné Hetényi Mária köszöntője után Bencsik János országgyűlési képviselő azt emelte ki, hogy tevékenysé­gükben, sikereikben az is visz- szatükröződik, hogy közösen szolgálják a várost. Vágó Sebes­tyén országgyűlési képviselő a parlament népjóléti bizottságá­nak tagjaként ajánlotta fel se­gítségét az idős embereknek. Schmidt Csaba polgármester 30 tő muskátlit adott ajándékba a művelődési háznak. ■ V. T. Százharmincán vettek részt a nyugdíjasklub-vezetők konferenciáján

Next

/
Thumbnails
Contents