24 óra, 2004. december (15. évfolyam, 280-305. szám)

2004-12-01 / 280. szám

Ma: Komárom-Esztergom megyei 2004. December 1., szerda XV. évfolyam, 280. szám www.24ora.hu Ára: 79 Ft - Előfizetőknek: 55 Ft ff.-•■IV MÍÍ: f&Sl. Van véleménye.. Forduljon hozzánk! írja meg internetes fórumunkon mindenkinek! ORSZÁGOS TÉMÁK 14. OLDAL Tatabánya, Esztergom, Tata, Oroszlány, Komárom, Dorog, Nyergesújfalu, Kisbér, Lábatlan, Bábolna és környékük napilapja fórum. 24o^a.hu [ SZERDA ] Hivatalnokok hordólesen A veszélyes anyagot tartalmazó, illegálisan Tatabánya határába le­rakott hordókkal szep­tember óta semmi nem történt. Tegnap hivata­los emberek érkeztek a telephelyre, de csak a tárolás módját vizsgál­ták, a hordókat nem vitték el. M. OLDAL IDŐJÁRÁS Felhős, ködös ►14. OLDAL Elismert polgárőrök Tizedik születésnap­ját ünnepelte a nyergesújfalui pol­gárőr-egyesület. A Pro Urbe-díjas civil szervezet ténykedésé­ről, naprakészségük­ről elismerően nyilat­kozott több városi és országos szervezet is. ► 6. OLDAL Kulcsátadás Negyvenmillióból készült el négy csa­lád otthona Bábolnán. A bérlakásokat a szociális helyzet, a fizetőképesség és a várakozás ideje alapján ítélték oda a rászorulóknak, akikkel ötéves szerződést kötött az önkormányzat. Jövőre újabb bérlakások építésébe kezdenének. ^7. oldal KERESZTÜL A M EGYÉN A5 ESZTERGOMI KISTÉRSÉG .......6 K OMÁROMI KISTÉRSÉG..........7 H OROSZKÓP, SMS FÓRUM .11 APRÓHIRDETÉS JO REGGELT! A tatabányai jégpálya ügye már úgy nyúlik, mint a rétestészta. Egyeztetnek, tárgyalnak a városatyák. Jég ugyan még nincs, de már vannak remények - legalábbis arról, hogy végre tárgyalják a december másodikai közgyűlésen. Ez a jó hírünk. A rosszabb, hogy a meghí­vó napirendi pontjai szerint úgyszól­ván az utolsók között szerepel. Csupán egy tájékoztató és az egyebek szorult a legvégére. A múlt heti közgyűlés ta­pasztalatai után jogos az aggodalom: lapzárta utánig elhúzódik a fontos té­ma megbeszélése. Akkor pedig nem tudjuk frissen tájékoztatni az olvasót. Higgyék el, mi nem szeretnénk tovább jegelni a témát... m. t. s. 9» 7 7 1 4 16 8 6 5 0 3 3 Hetvenvagonnyi hal a hálóból Munkatársunktól Tata Évi mintegy 70 vagon hal kerül a ta­tai halászok hálójába. Észak-Dunántúl legnagyobb halgazdaságában, a Tatai Mezőgazdasági Rt.-nél csaknem 900 V í FOTÓ: KISS T. JÓZSEF hektáros vízterületen gazdálkodnak. Mint azt Villám Gyula termelési igazga­tótól megtudtuk, a kereskedőkön keresz­tül az ország szinte minden részére eljut a tatai hal. Külföldre, Németországba is szállítanak. ► 5. oldal Tatai telekbotrány: a bíróságon folytatódik? Tegnap rendkívüli tes­tületi ülést tartottak Tatán. A téma a telek­botrány volt, a Fényes fasori ingatlan sorsa. Ezt az önkormányzat már két éve eladta az OMS Hungária Kft.- nek. Hogy ki a hibás? Kedden erről elmérge­sedett a vita. Palásti Péter Tata Érdemi döntés kedden sem született. Pedig a vita tárgyát képező Fényes fasori ingatlant már két éve elad­ták az OMS Hungária Kft.­nek, azzal, hogy a cég köte­les ott négy éven belül lakó­parkot létesíteni. Több terve­zési és környezetvédelmi el­járást kellett lebonyolítani. Közben a vevő megkezdte az építkezés előkészítését. A természetvédelmi ható­ság a menet közben elké­szülő helyi építési szabály­zattal is egyetértett, 2003 nyarán sem emelt kifogást. Ezt követően a testület elfo­gadta a Fényes Fasori Lakó­park részszabályozási ter­vét. Megállapították, hogy a területen már nem található sem fokozottan védett, sem potenciálisan veszélyezte­tett lágyszárú növényfaj. 0 0 2 8 0 Elvetett elgondolások A szocialisták kétszer is kértek tárgyalási szünetet, de elutasították őket. Hetényi Tamás polgármester másod­szorra azt mondta, hogy nincs szükség erre, mert az MSZP tagjai úgysem szavazzák meg az eredeti határo­zati javaslatot. így is lett. Ezt követően elvetették az MSZP elgondolásait is. Ennek pedig vélhetően az lesz a következménye, hogy a vita a bíróságon folytatódik. Kiderült, hogy mégis. A la­kások építését megakadá­lyozza a nagy aggófu épp­úgy, mint a budai imola, mert védett növények. A ter­mészetvédelmi hatóság - ko­rábbi álláspontjával ellentét­ben - úgy nyilatkozott, hogy a terület beépítése mégsem engedélyezhető. Véleményü­ket többször módosították. Amikor egyértelművé vált, hogy a lakóparkból nem lehet semmi, a vevő 2004. július 27-én jelezte az önkormányzatnak kártérí­tési igényét. Ennek összegét és módját a szocialista frak­ció vitatja. Megbízták a pol­gármestert és a jegyzőt, hogy törekedjenek a peren kívüli megegyezésre. A ve­zetők ennek eleget is tettek, ám kedden újabb javasla­tokkal álltak elő néhányan. Szakértők szerint az OMS Hungária Kft. a beépí­tési kötelezettségének ele­get téve végezte el az előké­szítő beruházásokat, me­lyek ellenértékére jogosan tarthat igényt. Lázas felvásárlás: gyógyszeriiiány eltérő kínálat Kevés a fájdalomcsillapító Több mint száz gyógyszer hiányzik a patikák polcai­ról. A piac szereplői egy­másra mutogatnak. A gyógyszerészek több nagykereskedővel is kap­csolatban állnak, hogy mi­hamarabb beszerezzék a készítményeket. Madarász Tímea Megyei információ A betegek akár két-három gyógyszertárat is felkereshetnek, mire meg­kapják a szükséges tablettákat. Elsősorban görcsoldók, fájda­lomcsillapítók, vitaminok és al­lergiagyógyszerek hiányoznak a patikákból.- A gyógyszertárak szűkös anyagi kapacitásuk miatt képte­lenek hónapokra előre raktároz­ni. A harmonikus, biztos ellátást nehéz megteremteni, amennyi­ben a napi rendeléseket a nagy- kereskedők nem teljesítik - tud­tuk meg dr. Marx Bálinttól, a Ma­gyar Gyógyszerészkamara me­gyei alelnökétől. - Igazából nem lehet megmondani, milyen ké­szítményekből van hiány. Pati­kánként eltérő a kínálat Bár tra­gédiát nem okozna, ha eseüeg kitörne az influenzajárvány, de a felírt antibiotikumokat valószí­nűleg hasonló hatóanyagú szer­rel kellene pótolnunk. Egyéb­ként nem elterjedt még a házior­vosok között, hogy hatóanyago­kat és nem konkrét gyógyszer­neveket írjanak fel a receptre. A betegek felvásárlási, láza felélénkült, miután bejelentet­ték: januárban átlagosan 7 szá­zalékkal emelkedik a gyógysze­rek ára. DEBICA TÉUGUMI AKCIÓI-30% engedtoé FRIGOPAKK ax idei tói slágere ^DEBICA ‘ m bölcs tMBtn váimsztása wecemlten hónapban minden vámí/dánknak a céa emblémájával ellátott neklámajáindékot adunk. g BÁBOLNA, fM Köves János u. 2. Telefon: 34/568-043 • Fax: 34/369-615 Nyitva tartás: hétfő-péntek: 7.30-16.00-ig Az engedmény a listaárból értendő, és december 17-éig tart. Személy- Teher- Mg-i gumiszerelés Centrírozás Kóstoljon bele szabadon! »Ss«« Várjuk bankfiókunkban: Tatabánya, Szent Borbála tér 2. További információ a nap 24 órájában a 06-40/50-40-50-es telefonszámon. ét nhn°Jráltatások at d,jmen teseh. HVB Bank Az akció magánszemélyek részére, 2005. január 31 -ig megnyitásra kerülő forintfolyószámla-szerződésekre érvényes. További részletek a Kondíciós Listában és a Hirdetményben. 977141686503300280

Next

/
Thumbnails
Contents