24 óra, 1999. április (10. évfolyam, 76-100. szám)

1999-04-01 / 76. szám

2. oldal 24 Óra — Közel-Kép 1999. április 1., csütörtök Szív küldi... O Kedvesemnek, Rák Fiúnak! Ma egy éve bontakozott ki tit­kos szerelmünk, imá­dom a kék szemeid, csókolod a szám, ölelő karjaidban mámorosak az éjszakák. Szoríts magadhoz, s ne engedj el soha többé már! Tiszta szívemből sze­retlek: boszorkányod. O Gyűrik Zsu­zsanna, Héreg. Kilen­cedik születésnapod alkalmából szívből kí­vánunk Neked nagyon sok boldogságot, jó egészséget. Nagyon szeretünk Téged: anyu. apu és Balázs. Képességvizsgálat Tatabánya. A Kodály iskola zenei képességvizsgálatot tart 1999. április 8-án (csütörtö­kön) 14.30 és 17 óra között ének-zene tagozata leendő első osztályosai számára. Egy tálból csemegéznek Jól értesült források szerint az UEFA hatására Deutsch Tamás, az Ifjú­sági és Sportminisztérium vezetője és Kovács Attila csak látszólag, műbalhéként folytatják az MLSZ elnökségének felfüggesztését. Elle­sett képünkön is jól látható, hogy titokban egy tálból szemezgetnek a gazdagon megrakott gyümölcsös tálból, amiről azonban a cseresznye már hiányzik. Azt már elfogyasztották, illetve részben felhasználták „kiegészítőként”: a miniszter lecserélte fülbevalóját, amit most már a felfüggesztett sportvezető sem vet meg. Chicago Lemons? Elképesztő újabb magyar siker született. A Bikák egyik befolyásos embere bele­szeretett egy magyar figurába, Citrom Vi­libe, a Bohóc, Szamba satöbbi szeletek nyerőemberébe, és a bika motívumot a citrom alakúra akarja cserélni. így Dávid Kornél után újabb magyar szereplője is lehet az NBArnek. Megtört a jég! Magyar híresség is bekerült Ma­dame Tusseaud híres londoni panop­tikumába, ahol eddig nem volt kép­viselője kis hazánknak. Mostantól viszont Citrom Vili, a népszerű csokihős, akinek segítségével a sze­letes csokoládék fogyasztói már szá­mos utazást nyertek szintén ott feszít a turisták közkedvelt látványosságá­nak más figurái között. A királyi család melletti elhelyezése erős ér­zelmi viharokat váltott ki a britek körében. József Attila köztünk van... Országos versmondó-találkozó a megyeszékhelyen — negyedszer Öt esztendeje, 1994-ben rendezték az első országos versmon­dóversenyt a megyeszékhelyen - József Attila tiszteletére. Ek­kor már újra ébresztgetni kellett a költő iránti érdeklődést, mert az új szemléletű irodalmi közélet mintha igyekezett volna halványítani hatását, emlékét. TATABÁNYA A városi és a megyei művelődési intézményeké az érdem, hogy újra „felfedezték” a költőt, orszá­gos szavalóversenyt hirdettek. A rendezvény ma már rangos iro­dalmi-művészeti esemény.-A nagyon színvonalas me­gyei versenyek után hatvanan ju­tottak a tatabányai országos dön­tőbe -tájékoztatott Tóth Zsóka előadóművész, az egyik főszer­vező. - Akadnak köztük vissza­térők, olyanok is, akik más ta­lálkozókon szerepeltek sikerrel. Megyénket három versmondó képviseli. Ketten a tatai Eötvös gimnáziumból - Varga Lilla és Szép Szilvia végzős diákok. Oláh Kálmán tanár úr komá­romi diákjait indította el a ver­senyen, aztán maga is kedvet kapott a szerepléshez - bejutott a legjobbak közé. Az énekelt versek kategóriájában az orosz­lányi Szélmalom együttes került az élmezőnybe - vezetőjük pe­dagógus, Malomvölgyi Tamás. A nevekből ítélve arab szárma­zású fiatalember is a fellépők között lesz El-Karameny Jaszin személyében. Valamennyi részt­vevő három fordulóban szerepel, így a zsűri nem csupán egyetlen fellépés alapján értékel, mérlegel. A találkozó elsősorban nem is verseny, inkább alkotó együttlét, ahol a versszerető fiatalok meg­hallgatják, megismerik egymást. Természetesen a rendezvény nyilvános, várjuk a közönséget, a költészet barátait... A program csütörtökön 18 óra­kor kezdődő megnyitójának kere­tében dr. Tverdota György iro­dalomtörténész, egy híressé vált József Attila-tanulmány szerzője tart előadást. A múlt évben megjelent könyvének címe: A komor feltámadás titka, és a József Attila-kultusz történetét mutja be. Az ünnepi est élményt nyújtó produkciójaként zsoltárkoncertet ad Sebestyén Márta, Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos. A verseny három fordulóját pénteken és szombaton rende­zik a Közművelődés Házában. A zsűri, amelynek elnöke Do­mokos Mátyás irodalomtörté­nész, szombaton este hirdet eredményt. A legjobbak jutalma többek között az is, hogy részt vehetnek majd év végén az or­szágos versenyek győzteseinek győri bemutatkozásán. -g­A találkozó fő támogatói: a Nem­zeti Kulturális Alapítvány, a Soros Alapítvány, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. A helyi rendezők: Tatabánya és a megye önkormányzata, a megyei könyvtár és a Közművelődés Háza. K SZERKESZTŐSÉGÜNK POSTÁJÁBÓL KI Vendégek a Dózsa iskolában Kárpátaljáról érkeztek vendégek iskolánkba március 24-én. A furulya-, és táncszakkörösök köszöntötték őket, majd kisebb csoportokban részt vettek a felsős tanulók óráin. Hamar eltelt a délelőtt, az énekkarosok a Honfoglalás című film egyik szép dalával búcsúztatták a meghatódott vendégeket. Címeket cseréltünk, és elhatároztuk, hogy testvériskolaként to­vább építjük a kialakult jó kapcsolatot a Beregszászi VI. sz. Általá­nos Iskolával. Sántik Csaba, Oszóczki Eszter, Tatabánya Í^M^Hoinap Kedvezményesen Tatabánya. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ma 9-12 óráig édesség- és vegyiá- ruvásárt rendez a Huba vezér út 6 . szám alatti irodájában. Végek magyarsága Oroszlány. „A déli végek magyarsága az ezredfordulón”: ez a címe a Rákóczi Szövetség helyi szervezete és a Majki Népfőiskola a művelődési köz­pontban tartandó, ma 17 órakor kezdődő programjának. Előadó: dr. Szölló'sy Varga László, a Vajdasági Magyar Művelő­dési Szövetség főtitkára. HÚSVÉT ELŐTT A hagyományos sonkakészítés időigényes eljárás Ínycsiklandozó, házias ízek — Főzési aranyszabályok Szorgos kezek rutinos mozdulatokkal szortírozzák, rakodják a szállítójárművekre ezekben a napokban a húsvét hagyományos éte­lének számító különböző sonkákat a Palatin Kft-nél. A munka egyik, .főszereplője” - a megszokottól eltérően - karcsú, fiatal nő, Götz Ferencné, Katalin sonkamester. Vele és természetesen Palatin Imre tulajdonossal, hentesmesterrel beszélgettünk. TARJÁN- Szendvics-, zsúr-, csemege (sümegi), pritaminos,' góliát-, szaftos, paraszt-, darabos, kötö­zött, hálós és mázas sonkát ké­szítünk a húsvéti asztalokra, s nagy örömömre jó híre van kíná­latunknak. Ez minden bizonnyal nagymértékben annak köszön­hető, hogy sajátosan házias íze­sítésű termékekről van szó - mondta Palatin Imre. -A kü­lönböző sonkatermékeken kí­vül ilyenkor van a fő idénye a főtt és a füstölt tarjának is.- A pontos receptek, gondo­lom, többé-kevésbé titkosak, de maga a sonkakészítés folya­mata talán mégsem az... Götz Ferencné, Katalin: - Roppant „egyszerű” az egész. Az első lépés a megfelelő serté­sek, az alapanyag kiválasztása, és — az első sózást követően - a hús 24 órás pihentetése. Ezután a sonkák formázása, darabo­lása, majd a száraz sózás a kö­vetkező munkafázisok. Palatin Imre: -Ezzel elér­keztünk a fűszeres pácoláshoz, ami - a sonka nagyságától füg­gően - néhány hétig tart, folya­matos ellenőrzés mellett. A fű­szeres pác pontos receptje ma­radjon titok, elég ha a vásárló elégedett a termékeink ízével.- Zsírtalanítás, szikkasztás, majd a tartósításban fontos és a végleges íz, zamat, illat és szín kialakulását eredményező füstö­lés következik ezután, majd vé­gül újabb érlelés.- Szavai szerint mindent egybevetve mindez öt-hat hetet is jelenthet. Palatin Imre: - Ez valóban így van, legalábbis az igazán tartalmas ízű és zamatú sonkát eredményező hagyományos el- járás(ok)nál. Ugyanakkor tudni kell azt is, hogy sok helyütt él­nek gyorsabb technológiával, ám ez nem az igazi.-A húsosszakmát a kívül­álló kifejezetten férfimunká­nak gondolná. Katalin hogyan lett sonkamester? G. F.-né, Katalin: - Az álta­lános iskola után húsfeldolgozó szakmát szereztem. Itt, a Palatin Kft.-nél kilenc éve dolgozom, s ez idő alatt rengeteget tanultam a gyakorlatban a szakmáról, annak finomságairól, mesterfogásairól. Mindent egybevetve, nagyon szeretem a munkámat.- Túlságosan egyszerű lenne, ha itt befejezhetnék a különleges Palatin-sonkák leí­rását, mivel legendákat mesél­nek egy bizonyos „extrém” vagy „extra” sonkáról. Palatin Imre: - Néhány éve, az egyik este váratlanul beállítot­tak hozzánk kedves barátaink, s hirtelen ötlettel felvágtunk a tisz­teletükre egy gyönyörű, érett A sonkamester és a tulajdonos-hentesmester a híres Palatin-sonkákkal fotó: J. t. „extrém” sonkát, ami egyébként legalább 20-22 kilós. Mit mond­jak, reggelre az egész elfogyott. Ez a Palatin- különlegesség kizárólag a meg­felelő súlyt elért hízósertések hátsó sonkáiból készül, különle­ges eljárással és gondossággal, sa­ját recept szerint. Végül hosszú, legalább hat hó­napi érlelés után válik igazi érett csemegévé. Bármilyen jó is a boltban megvá­sárolt sonka, az otthoni főzéssel sajnos el lehet rontani. A Palatin Kft. ezt felismerve, a sonkafőzés aranyszabályait ismertető recept­tel is kedveskedik termékei vásár­lóinak. íme, a megszívlelendő útmutató: • A sonkát forrásban lévő vízbe tesszük, s forráspont alatt főzzük - mégpedig annyi órán keresztül, ahány kilós. • A vízbe tegyünk fokhagymát, babérlevelet és egész borsot! • Kanállal kóstoljuk meg a lét, és ha túlságosan sósnak találjuk, tíz perc forrás után az első főzővizet cseréljük le! • A sonkát a főzőlében hagyjuk kihűlni! • A sonka levében főzzük meg a tojásokat! Bo-Be - R. Z.

Next

/
Thumbnails
Contents