24 óra, 1997. január (8. évfolyam, 1-26. szám)

1997-01-02 / 1. szám

1997. január 2., csütörtök 24 Óra — Megyei Körkép 3. oldal Jegyzet Zajlik a Duna 71 jfintha... kezdeném, de nem találok valódi szavakat arra a ÍVJ.finom neszre, zajra, csörrenésre, üveghangra; milyen el­lentmondásos: halk robbanásra, dübörgésre, amit a kisebb-na- gyobb jégtáblák „művelnek” egymással a Duna lassan folyó vi­zén. Zajlik a nagy folyó, s a már errefelé is oly ritka csendben csak ezek a neszek, neszülések hallhatók. Néhány ember sétál csak a karácsony utáni, vasárnapi, kel­lemesen csípős, napfényes időben. Elült a tegnapi szél, nem na­gyon fázunk. Mínusz 8-9 fok, elviselhető. Jézus éjszakáját meg­előzően rendesen havazott is, Esztergom lehetséges paradi­csoma, a Prímás-sziget sebhelyei elfedve. Sok a kettős szánkó­csík, majd’ mindenütt kutyák lábának nyoma. Minden épület zán 'a, a forralt boros Faház is. A komp lejárójához vezető asz­faltcsík végén, mielőtt a kocsik rágördülnének a vízhez vezető kis lejtőre, leengedve a két, napközben, sőt, évközben is mindig nyitott sorompó. Furcsa látvány: itt ér véget Magyarország? A hatalmas, címeres tábla, a vízre tekintő városnév legalábbis ezt mutatja. Zár\>a az országhatár. Beljebb, a senki földjén, azaz vizén, a csonka Mária Valéria- híd pillérei körül zenélnek igazán a jégtáblák. Nagyobb öblök­ből hatalmasabbak indultak meg lefelé, s éles csikordulással úsznak neki a pilléreknek. Megállnak, ráfutnak, kicsit meg­emelkednek. A vékonyabb törik, az erősebb kivár, tétovázik - az,tán lecsúszik, elfordul, s megy, durván súrlódva a gránitkö­veken, lefelé. A híd, mondani sem kell, kitart. Illetve... illetve nem a híd. Hol van az már, öt ívből három! Maradványa, aho­gyan a mi maradék reményünk is, csak a túloldali jó szándékra vár. De a pillérek... Azok kitartanak. Nem válogatnak. Meg- bonthatatlanul hirdetik a jövőt. Errefelé, a nyílt vízen madár nem mozdul, ilyenkor a Kis- Dunán tanyáznak. Ott néhol már finoman be is állt a víz, de a strandnál, a kifolyónál hatalmas ívben ömlik kifelé a meleg for­rásvíz. Malavíz, mondjuk. A Szent István Fürdőből, a szabad­téri strand vizének egy részét időmként leengedik, a maradék frisset, meleget kap, hogy ne fagyjon szét a nyárra, a strando­tokra váró, emlékező medence, a szerelvények. A vastagon dőlő vízsugár körül vidám szárcsák, vadkacsák. A párolgó víz alá buknak, hosszú percekig nem látni őket. Az­tán feljönnek, a világrend helyreáll. Zajlik a Duna. Tél van. Az új év tele. Rafael Balázs Taxisok, benzinkutasok, távhősök, gyógyítók-Az esztendő fordulóján Éjfélkor jött a bezúzott szemű férfi Szilveszterkor ki otthon, ki szórakozóhelyen hűesúztatja az óévet, de vannak olyan szakmák, ahol nem lehet ki­tenni a táblát az ajtóra: zárva. Arra voltunk kíván­csiak, hogyan telt ezeknek az embereknek a munkájuk az új esztendőre virradóra. gyoskodjanak a megyeszékhe­lyen és környékén.- Ilyenkor befűtenek az em­berek pezsgővel, mi mégsem vehetünk le a fűtésből - mondta tréfásan Baranyi János. - Hat órát késik a szilveszte­rünk, ránk került a sor az ügye­letben, karácsonykor mi vol­A taxisok nélkül ugyan nem állna meg a mindennapi élet, de ők a reggeli órákig cirkáltak. Elége­dettek lehettek a forgalommal, miként a benzinkutasok is. A ja­nuár elseji üzemanyag-áremelés Mekka-járást hozott számukra. Aki tehette, alaposan feltankolt, éjfélig megállás nélkül dolgoztak a kutasok. A Komtávhő tatabányai hőe­losztó központjában állandó az éjszakai ügyelet, a szilveszter sem kivétel. Baranyi János mű­szakvezető mellett Stetiger Jó­zsefre, Baranyák Lajosra és Jambrik Tiborra várt, hogy rendkívüli eseménynél ne fa­Dr. Pálffi Gábor (mellette) Katona Lászlóné röntgenasszisz­tens: - Bizony ez a felvétel súlyosabb szemsérülésre utal Baranyák Lajos és Baranyi János (jobbra) ellenőrzi az éj­szakai távhőszolgáltatás minőségét fotó: kisst. tunk szabadok. A Szent Borbála Kórház am­bulanciáján dr. Pálffi Gábor ügyeletes orvos fogadott.- Szerencsére ma csak két személyt kellett ellátnunk törés miatt - kezdte. - Nyugodtnak mondható ez a nap. Haraszti Lászlóné nővérrel és Katona Lászlónéval csak egy jó kívánság erejéig köszöntjük az új évet. Mondta ezt a doktor éjfél előtt tíz perccel, amikor egy erősen it­tas fiatalember jött bezúzott szemmel. Mégsem a szemét fél­tette, mindenáron lidocain injek­ciót akart a lábába adatni. Mert vagy négy órája elesett, és most cudarul fáj. Igen tréfásan vette a dolgot, még akkor sem esett két­ségbe, amikor a röntgenfelvétel komoly bajra utalt. Az előcsarnokban már szólt a Himnusz. Vigyázzba álltunk, és tisztelettel néztük ezeket az em­bereket. Ők, és még sok más pó­tolhatatlan szakmabeli ilyenkor is értünk dolgozik. (péntek) Ínyenc turisták A természetjáró nemcsak azért indul útnak, hogy jól ki­gyalogolja magát. A kerékpá­ros se azért ül föl a „drótsza­márra”, hogy váltig tapossa. Ez derül ki a Vulkán SE KOMÉP szakosztályának a Lővér étteremben tartott, a végén nagy hejehujás évzáró­ján is. Ahogy az évi program összefoglalójában ifj. Máté János elmondta, az úticélok­ban mindig epikureista örö­mök is várják a hű és ínyenc tagokat. Mikor, hol, mi. Tarjánban, Vértestolnán vagy Agostyán- ban, a pincesoron gulyás, pin­cepörkölt, hurka, kolbász vagy egyszerűen sült krumpli és sült szalonna. A csáká- nyospusztai gasztronómiai örömökhöz tartozik Vadócz Miklósáé köröm- es birkapör- költje, Váczi Istvánné babgu­lyása vagy Csorba Ferenc specialitása, a lecsós papri­kás. Szerényebb túrákon, ahol nincs megfelelő főzőhely, a menü zsíros kenyér hagymá­val. Kortyolgatni való is min­dig akad: Péliföldön például a „miseborral” tették ezt. Előfordul persze éhkopp is, vagy miként a súri túrán tör­tént: halászlét főztek hal nél­kül. Pedig már jóval előbb útra kelt oda nagy mellénnyel egy horgászkülönítmény, de úgy látszik a fizimiskájuk nem tetszett a bakonyi halak­nak. Túra viszont mindig van - és lesz jövőre is, még több, hasonló úticélokkal.- vas ­04, 07, 05 - Fagyállót ivott - Betörtek, de nem loptak - Kigyulladt a televízió Pezsgő helyett - készenlét Míg a családi portákon vidáman ünnepelték a szilvesztert, pezsgődurrogással köszöntötték az új évet, a tatabányai men­tők, tűzoltóság és a rendőrség ügyeletesei megszokott szolgála­tukat teljesítették tegnap éjszaka is. Kérdésünkre, hogyan telt az éjszaka, az alábbi válaszokat kaptuk: Mentők. A tatabányai mentőál­lomástól kapott információk szerint a szilveszteri éjszakán rengeteg belgyógyászati ere­detű esethez hívták a fehér au­tókat. Baleset szerencsére nem történt, de visszatért az évről évre ismétlődő jelenség: az ön­gyilkossági kísérletek megsza­porodása. Öt ilyen szomorú esethez kellett vonulniuk. A legutóbbi már az új év reggelén történt Tatán, ahol egy fiatal­ember fagyálló folyadékot ivott, és életveszélyes állapot­ban szállították kórházba. A szirénázó autók az éjfél utáni egy-két órát kivéve szinte állandóan úton voltak. Több mint húsz esetben kellett se­gédkezet nyújtaniuk. Rendőrség. A megyei ügyelet megítélése alapján viszonylag csöndesen telt el az éjszaka. Előfordult ugyan helyenként némi „ünnepi” nézeteltérés, ami azonban nem igényelt kü­lönösebb beavatkozást. Két ko­csit megrongáltak Héregen, egy autót feltörtek Tatabányán és elvitték belőle a rádiós magnót. előállítottak egy személyt sza­bálysértés miatt, betörtek a kertvárosi Vitális úton, ám itt a bűnözők nem loptak el semmit. Tűzoltók. A tatabányai tűzoltó- laktanyában is viszonylag nyu­godt volt az ügyelet. A korábbi évekhez viszonyítva kevesebb volt a petárdás jelentés is. Az új esztendő hajnalán történt egy esemény a Gál lakótelepen. Itt ugyanis egy tízemeletes lakás egyik szobájában kigyulladt a televízió. Szerencsére a szom­szédban lakik Szám Ferenc tűzoltó főtörzsőrmester. A sza­badnapos tiszthelyettes azonnal szolgálatba helyezte magát, és eloltotta a lángokat. A kár hat­vanezer forint, de a megmentett érték több millióra tehető. Traffipax Ma, megyénkben a követ­kező helyeken számíthat­nak az autósok traffipaxos gépjármű-ellenőrzésre: az Ml-es autópálya 64-es ki­lométerszelvényénél, vala­mint Kisbéren, Dorogon, Oroszlányban és Tatabá­nyán is ellenőrizni fogják a járművek sebességét. SzirénaHang Dad. December 30-án a" községben nagy mennyi­ségű, feszültség alatt lévő légvezetéket loptak el isme­retlen tettesek. Az okozott kár 700 ezer forint. Az oroszlányi rendőrség mun­katársai a bejelentést köve­tően azonnal megkezdték az ügyben a vizsgálatot. Oroszlány. December 25- én a Bokodi út melletti épí­tőanyag-kereskedésből is­meretlen tettesek elloptak 200 liter turbinaolajat és egy 200 literes abroncsos fém­hordót. A lopással okozott kár 40 ezer forint. A telep­hely tulajdonosa 20 ezer fo­rint pénzjutalmat ajánlott fel a nyomravezetőnek. Esztergom. Szilveszter es­téjén, kilenc óra után a Bú- bánatvölgybe riasztották a tűzoltókat. Itt ugyanis egy alápincézett faház égett tel­jes terjedelmében, és kigyul­ladtak a benne lévő beren­dezési tárgyak is. Az eszter­gomi tűzoltók éjjel fél egyig viaskodtak a lángokkal. A kár hozzávetőlegesen két­millió forint. Oroszlány. Ugyancsak de­cember 31-én a Haraszthe- gyi út 6. szám alá vonultak a tűzoltók este hétkor. Itt egy huszonöt négyzetméteres melléképület tetőszerkezete valamint a benne tárolt tű­zifa fogott lángot. Két fecs­kendővel sikerült megszün­tetni a tűzfészket. Az anyagi kár harmincezér, a megmen­tett érték kétmillió forint. Ács. December harminca- dikán a Gárdonyi út egyik családi házánál kérték a tűzoltók segítségét, ahol az udvaron lévő kútban rábuk­kantak „valamire”. A komá­romi tűzoltók és az ácsi ön­kéntesek föltöltötték a kutat, melynek nyomán a víz egy fiatal nő tetemét hozta fel­színre. Szakértők bevonásá­val folytatják a vizsgálatot. Felzárkózás Nyugat-Dunántúl dinamikusan fejlődő nagyvárosaihoz - Országos hírű rendezvények kaptak otthont Tatabánya polgármesterének újévi köszöntője Átlépve az új esztendőbe, visszaidézve az elmúlt tizenkét hóna­pot, jóleső érzéssel mondhatjuk el, hogy az 1996-os év , jó éve” volt városunknak. Az idei évre kitűzött városfejlesztési felada­tokat megoldottuk, és számos területen indítottunk el olyan in­tézkedéseket, melyek alapul szolgálnak majd Tatabánya jövő évi gyarapodásának. A célok eléréséért közösen dolgoztak a város polgárai, a képviselő-testület és intézményeink munka­társai. Az esztendő elteltével köszönöm bizalmukat, türelmü­ket és munkájukat. A gyerekekre is gondollak a városban, játszóterek épültek Számos elkészült beruházás ja­vítja városunk lakóinak, a kö­zösség egészének életkörülmé­nyeit. Befejeződött Felsőgalla csatornázása, a városrész felbon­tott útjainak helyreállítása. Ha­sonló munkálatok kezdődtek meg Alsógallán és Bánhidán is szervezni kezdték a csatornatár­sulatot. Jelentős beruházás volt a Mátyás király úti aluljáró meg­építése. Felsőgalla lakói birtokba ve­hették az újjáépült közösségi há­zat, ahol egykor kimondták a négy település várossá egyesü­lését. Szemmel látható a javulás a zöldterületek és a parkok álla­potában, a távhős intézmények fűtéskorszerűsítése pedig jelen­tős megtakarítást eredményez az önkormányzat költségvetésé­ben. A tatabányai tűzoltók kor­szerű autóhoz és mentőfelszere­lésekhez jutottak, az ellátási körzetükben lévő önkormányza­tok összefogása és vállalkozók támogatása nyomán. A rendőr­séggel együttműködve videós figyelőrendszert építettünk ki. Az új mentőállomás felépítésé­hez az önkormányzat többek között a telek felajánlásával já­rult hozzá. Az ipartelepi elkerülő út megépítése és a cementgyár területén megvalósított víz- és gázvezetékhálózat lehetőséget nyújt arra, hogy ezek a területek kedvező terepet jelentsenek az érdeklődő befektetők számára. A város iránti bizalmat jelzi, hogy a szolgáltató szektorban is történtek új beruházások, a sze­münk láttára épült fel néhány hónap alatt több áruház, élelmi­szer-áruház és két benzinkút. Az elmúlt évben számos or­szágos hírű rendezvénynek adott otthont városunk. Sok ezren lá­togattak el a Vértes Expo-ra, si­keres volt a múzeum által szer­vezett iskolatörténeti konferen­cia és a „Magyarok térben, idő­ben” kiállítás. A tatabányai képző- és iparművészek Buda­pesten is bemutatkozhattak. Élettel telt meg a Jászai Mari Színház, Népház és a fiatalabb korosztállyal is megkedveltették a színházba járást. Szociális területen nagy előre­lépés, hogy városunk állami tá­mogatást kapott a Mésztelep rendbetételét célzó közmunka­programra és így kétszáz ember számára tudunk hasznos munkát biztosítani rendszeresen. Vajon mit hozhat számunkra az 1997-es esztendő? Új év, új élet - tartja a mondás. Úgy hi­szem, hogy Tatabánya újjáélesz­tésére irányuló céltudatos erőfe­szítéseinket következetesen foly­tatni kell 1997-ben is. Célunk, hogy városunk felzárkózzon a nyugat-dunántúli régió dinami­kusan fejlődő településeinek so­rába, kulturális, gazdasági és szo­ciális téren egyaránt. Munkánk során ezt a célkitűzést szem előtt tartva kell dolgoznunk, és sor­sunk alakításához saját magunk­nak kell tevékenyen hozzájárul­nunk. E hitet próbáló közös vál­lalkozáshoz kívánok Tatabánya és környéke polgárainak jó egészséget és erőt! Bencsik János

Next

/
Thumbnails
Contents