24 óra, 1996. december (7. évfolyam, 283-306. szám)

1996-12-02 / 283. szám

2. oldal 24 Óra — Megyei Körkép 1996. december 2., hétfő Komáromi fogadónapok Komárom város köztisztvi­selői december hónapban a következő napokon tartják fogadónapjaikat hivatalos helyiségeikben. • Dr. Szöllőssy Ferenc jegyző december 2-án 8-12 óráig. % Dr. Hermann Zoltán al­jegyző december 9-én 13-16.30 óráig. • Dr. Szendrényi József al­polgármester december 16- án 8-11.30 óráig. • Dr. Krajczár Gyula pol­gármester decemberben nem tart fogadónapot. A Baloldali Ifjúsági Társulás szervezett demonstrációt a hét végén Tatabányán, a nemrégiben elfogadott lakástakarék-pénztárakról szóló törvény kapcsán. Bár a fiatalok lakás­hoz jutását kétségtelenül elősegítheti ez a jogszabály, számukra mégis nehezen elérhetőnek tű­nik első lakásuk megszerzése. A kezességi konstrukció ugyanis szüleik ingatlanát terheli. A nemzeti lakáskoncepció mielőbbi megoldását várják a kormánytól. A figyelemfelkeltés során kartonpapírból összehajtogatható házakat kínáltak a járókelőknek a város főterén, fotó: k t. j. Kedves Olvasónk! Nem rajtunk múlik, hogy épp ezekben a hetekben vet számot az ország a bejelentett energiaár-növekedés és más kormányzati, parlamenti döntések kedvezőtlen hatásaival. Az általános drá­gulás alól lapunk sem tudja kivonni magát. Osztottunk, szoroz­tunk, a műveleteket újrakezdtük, hogy a legelviselhetőbben ala­kuljon annak az elkerülhetetlen intézkedésnek a mértéke, ame­lyet, sajnos, a piacgazdaság mai feltételei mellett érvényesíte­nünk kell átlagosan havi 100 forintos előfizetői összegben jövő januártól. Egy-egy árus példány 5 forint 50 fillérrel kerül majd többe. A számottevő országos napilapokkal való versenyben a 24 Óra így is a legolcsóbb áron kínálja magát. Ha figyelembe vesszük az időközben bekövetkezett értékvesztését, akkor ez a fentebb említett havi 100 forint reálértékében kevesebbet jelent, mint a korábbi hasonló, kényszerű áremelés. Előfizetőink ter­mészetesen kedvezményt is élveznek. Bízunk olvasóink megértésében és ragaszkodásában, amit még színvonalasabb tájékoztatással akar megszolgálni a Ko- márom-Esztergom megyei 24 Óra. Deák Ferenc szerint a rosszul gombolt mellényt újra kell gombolni Mit tehetnek az esztergomi tévénézők? Esztergomban két kábelrendszer, két televíziós csapat műkö­dik. A korábban egészséges kapcsolataik mára elhidegültek. A Körzeti Televízió másfél éve futó műsorai hetek óta nem látha­tók. Az okokat kutattuk az érdekeltek körében. Még 1990-ben alakult meg az Esztergomi Televíziós Egyesü­let. Csütörtök este élő adásuk stabil pontnak számít. Képúj­ságjuk mellett a Szív TV kazet­táit is vetítik. Két éve ebből a csapatból ki­vált néhány ember, s létrehoz­ták a Körzeti Televíziót. A mű­ködtetés három személy szoros kapcsolatára épült, ők: Nagy László, az Aranyhegyen mű­ködő rendszer egyik létreho­zója, Juhász István híradás- technikai szakember és Bihari Antal videofilm-készítő ma­gánvállalkozó. A KTV élő műsorait 1995 márciusától hétfő esténként adta az aranyhegyi-belvárosi rendszeren. Képújságuk van, valamint vetítik az országos ter­jesztésű ATV műsorait. Anya­gaikat vidékre is elviszik. Ez év szeptember 18-tól a KTV műsorát Bihari partnerei kizárták az aranyhegyi rend­szerből. A stúdió csapata és az érintett nézők képviselői lakos­sági fórumon követelték a helyzet megváltoztatását. Az egyik oldal képviselőjé­vel, Juhász Lászlóval sikerült szót váltani, de végül semmi­lyen szöveg közléséhez nem já­rult hozzá, a későbbi nyilatko­zattól is elzárkózott. Bihari Antal vállalta szavait: - Amikor a mi stúdiónk lét­rejött, úgy választottunk mű- somapot, hogy ne üssük a má­sik idejét. Dolgoztunk egymás mellett, s azt hiszem, Eszter­gomnak hasznára vált a mun­kánk, a város nyert velünk.-Ebben a helyzetben mi a megoldás?- Bármikor ugyanúgy vissza lehetne kötni minket - de én ezt most már nem is erőltetem. Előkészületben van a technikai kapcsolat kialakítása a Szent- györgymezőn működő, a GA- MESZ által üzemeltetett rend­szerrel. Remélem, sikerül.- Úgy látom, minden lépését dokumentálta.-Ezt kell tennem, hiszen a papír nem téved.- Kapott egy jelentős össze­get a kulturális- idegenfor­galmi- és sportbizottságtól — ebből nem lehetne a hiányzó kábelrészt kiépíteni?- Ezt az összeget mi az ATV- vel kapcsolatos postaköltségre különítettük el, az ő kazettáikat vetítjük. Az pedig nem lehet gya­korlat, hogy a hiányzó vezetéket én építem ki, mert akkor más irányba is tőlem várnák e/.t. Dr. Kolumbán György ügy­véd vállalta a jogi segítséget. Véleménye az, hogy a vitás helyzet feloldható:- Deák Ferenc szerint a rosz- szul gombolt mellényt ki kell gombolni. Ezt mi igyekeztünk megtenni. Itt az ideje az újra- gombolásnak.- Hogyan kerülhetne újra a nézők elé a KTV műsora?- Mindenképpen tisztázni kell mind az aranyhegyi kábel- rendszer jogi helyzetét, mind a Bihari úrral kötött szerződés be­tartásának kérdését. A legfur­csább az egészben: a nézők, akik különböző összegekkel „szálltak be” annak idején a rendszer lét­rehozásába, mintha nem is tud­nák, hogy ők tulajdonosok. Nincs beleszólásuk abba, hogy az, ami az övék, hogyan működ­jön. Kénytelenek tudomásul venni, hogy cenzúrát gyakorol­nak felettük. Rafael Balázs Lépcsőházi szomorú-vígjáték - Higgye el, asszo­nyom, bennem meglenne a jószándék, de ebben a lépcső­házban ön már a hetedik, aki hasonlóképpen kívánná ren­dezni a gáz, a villany, a csatorna-, és a vízszámlát. Eddig... aki a magas kamat mellett fontosnak tartotta a biztonságot, állampapírokba fektette a pénzét. I Most végre... a másodpiaci forgalmazás mindenki számára lehetőséget biztosít a korábban kibocsátott magyar állampapírok vásárlására, eladására. A sokféle futamidejű befektetések közül így mindenki biztosan megtalálja az igényeinek megfelelőt, s azt ráadásul bármikor értékesíteni is tudja. A Kereskedelmi és Hitelbank, az Magyar Hitel Bank és az OTP Bank kijelölt fiókjain keresztül, valamint az Magyar Államkincstár megyei értékpapírpénztárai által juthatnak hozzá a Magyar Államkötvény­hez, a Kamatozó Kincstárjegyhez és a Diszkont Kincstárjegyhez. Kötöttségek nélkül HÁLÓZATOS FORGALMAZÓK: Magyar Hitel Bank Rt. 2500 Esztergom, Rákóczi tér 2-4. • OTP Bank Rt. 2800 Tatabánya, Fő tér 32., Tatabánya-Óváros, Komárom, Tata, Esztergom, Oroszlány, Kisbér, Nyergesújfalu VALAMINT: Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Értékpapírpénztára 2800 Tatabánya, Fő tér 32. *A másodlagos forgalomban kapható állampapírok vételi és eladási árfolyamairól szerdánként rendszeresen tájékozódhat ebben az újságban. Az értékesítés feltételeiről a forgalmazók adnak részletes információt. A TÖBBSZÖRÖS BIZTONSÁG Erre is jó a számítógép - A tatabányai játékkiállításon láttuk... Szórakozva oktató programok diákoknak Mint arról lapunkban is olvashattak a közelmúltban, nagy­szabású játékkiállítás- és vásár volt nemrégiben Tatabányán. Sok szülő élt a lehetőséggel, és elment egy kicsit nézelődni, ugyanis karácsony előtt mindannyian vadászunk a kifizet­hető, érdekes-értelmes ajándékokra. A vásárban több ilyet is lát­tunk. Tetszettek a csuhébabák és fajátékok, a tömött pénztár- cájú közönségnek kínált ak­kumulátoros autómodellek. És belebotlottunk egy olyan okta­tóprogram-családba, amely kisiskolásoknak készült, szá­mukra a játékos otthoni tanu­lás, gyakorlás lehetőségét kí­nálja. A szoftvercsaládnak - egy­előre - három tagja van. A „legidősebb” a magyar nyelvi, amely három részre tagolódik, lehet vele gyakorolni a helyes­írást, a szó- és mondatelem­zést. A matematikai gyakorló már első osztálytól kezdve ad feladatokat a gyerekeknek, az összeadástól és kivonástól a törteken át az egyszerűbb egyenlőtlenségekig. A két ok­tató szoftver nagy előnye, hogy folyamatosan értékel, sőt a nyelvtani még össze is gyűjti a diák által elkövetett hibákat, így a szülők számára a gyere­kek munkájának ellenőrzése, annak segítése nem jelent gondot. Nem minden édesanya és édesapa matek- vagy magyarta­nár, és aki régen ült az iskola­padban, nem biztos, hogy nap­rakészen „vágja” a mai gyere­keknek szánt példák helyes megoldásait. Vagy önök kapás­ból tudják például, hogyan kell ezt írni: Holt-Tisza-berek? Az angol nyelvi szókira­kós játékot az alkotók nem­csak az iskolás gyerekeknek ajánlják. A feladat, hogy 4x4-es négyzetrácsban talált betűkből értelmes angol sza­vakat hozzunk össze, csak első látásra tűnik egyszerű­nek. A számítógép villám­gyorsan megtalálja a kirak- hatókat, s ha kérjük, nekünk is segít, sőt azt is végigbön­gészhetjük, miket talált ő. 1800 szavas szótárban „la­pozgathat”... A gyakorló programok méltán arattak nagy sikert, s nem csak Tatabányán. Ezen felbuzdulva már készül a német nyelvi játék és egy műveltségi tesztsorozat is. Akit a téma részletesebben érdekel, napközben bármikor tárcsázza fel a 34/337—841 - es telefonszámot. Palásti Péter A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pályázatot hirdet könyvvizsgálói feladatok ellátására megbízás alapján A pályázati feltételek:- A Magyar Könyvvizsgáló Kamara által ve­zetett, könyvvizsgáló-névjegyzékben szereplő „költségvetési” minősítésű, könyvvizsgáló be­jegyzés- szakmai önéletrajz, illetve könyvvizsgáló szervezet bemutatása-a legmagasabb iskolai végzettségről szóló diploma másolat- egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít­vány A pályázatnak tartalmaznia kell: A helyi önkormányzatokról szóló - módosí­tott- 1990. évi LXV. tv. 92/C paragrafusában meghatározott feladatok ellátásra vonatkozó szakmai elképzeléseket. A könyvvizsgálói feladat ellátására a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által a társaságoknál vezetett névjegyzékben szereplő szervezet is pályázhat. A megbízás időtartama 1997. január 1-jétől 1998. december 31-éig szól. A megbízás kiter­jed az 1998. évi mérleg auditálására is. Díjazás megegyezés szerint. A pályázat benyújtásának határideje: 1996. december 9. A pályázat elbírálásának határideje: 1995. december 19. A pályázatot a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnökéhez kell címezni „Könyv- vizsgálói pályázat” megjelölésével 2800 Tata­bánya V., Fő tér 4. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a hivatal gazdasági osztályvezetőjénél. (x)

Next

/
Thumbnails
Contents