24 óra, 1996. december (7. évfolyam, 283-306. szám)

1996-12-02 / 283. szám

I. ÉVFOLYAM 283. SZÁM ÁRA: 29,50 FORINT 1996. DECEMBER 2., HÉTFŐ A legjobb súlyemelők Kisbéren (9. oldal) KOMAROM­ESZTERGOM MEGYEI 24 ÓRA •ESZTERÖ Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Rendkívüli közgyűlésen fogadták el a hulladékkezelésre kiírt pályázatokat Terítéken Tatabánya törmeléke A finishez közeledik a tatabányai hulladéklerakó telep megvaló­sítására, illetve a Városgondnokság Rt. privatizálására benyúj­tott pályázatok ügye. Ennek volt fontos állomása szombaton délelőtt a városházán megrendezett rendkívüli közgyűlés. Mint arról már beszámoltunk, a hulladékkezelés ügyében pályá­zatot hirdetett meg a megye- székhely önkormányzata. A szakértői véleményezések után hat, külföldi érdekeltségű cég maradt versenyben. A tatabányai közgyűlés fel­adata volt ezen a délelőttön, hogy döntést hozzon: elfogadja vagy elutasítja a pályázatokat. Érvek és ellenérvek csaptak ösz- sze a vita során. A privatizáció ellen ódzkodók elmondták: nem lett megvizsgálva kellő alapos­sággal, hogy a város önerőből el­láthatná-e ezt a feladatot. A magánosítás mellett vokso­lók érvként hozták fel, hogy a pályázatok elutasítása esetén mintegy tizennégymillió forintos anyagi és jelentős erkölcsi vesz­teség érné a várost. A vita egyik következménye volt, hogy három városatya: He­gedűs Csaba, Sztruhár Gyula és dr. Petrássy Miklós elhagyta a képviselői padsorokat, és nem vett részt a szavazáson, írásbeli kifogásuk: „Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlé­sében a tatabányai hulladék- szállítás és -elhelyezés kérdé­sében minden tőlünk telhetőt elkövettünk annak érdekében, hogy a város vizsgálja meg a saját erős hulladék-közszolgál­tatást. A hulladékelhelyezés privatizációját ennek hiányá­ban a magunk részéről nem tartjuk megalapozottnak.” A maratoni vita után a köz­gyűlés meghozta a határozatot. Elfogadták a pályázatokat, és igennel voksoltak a privatizá­cióra, felállítva a hat pályázó cég sorrendjét. Első lett a né­met érdekeltségű RWE Entgor- sung Magyarország Kft. Ők te­hát a legesélyesebbek a további tárgyalásokon. Ezután kilenc­ven napon belül kell eldönteni, hogy végül melyikük lesz a Városgondnokság Rt.-nek a többségi tulajdonosa. Tóth Sándor Centenáriumi hangversenyt adott pénteken este a Népházban a száz évvel ezelőtt alakult Tatabányai Szimfonikus Zenekar. A zenekar egyidős a tatabányai bányászkodással: 1896-ban, az első csille szén felszínre juttatásának évében alakult. (Beszámolónk a 3. oldalon.) Gólyabál Tatabányán Gólyabált rendezett Tatabá­nyán, a Közművelődés Házá­ban a Modem Üzleti Tudomá­nyok Főiskolája az elsőéves hallgatók tiszteletére. Ezzel a ceremóniával, no meg a gó­lyaesküvel fogadta be a főis­kola polgárainak „öregebb” gárdája a nemrégen még a kö­zépiskolák padjait koptatókat. Karácsonyi vásár Dorogon A Hősök terén vasárnap délelőtt dr. Tittmann János polgármester megnyitotta a hagyományteremtés szándé­kával megrendezett karácso­nyi vásárt, melyet a polgár- mesteri hivatal rendez. A meg­jelenteket köszöntötte a szlo­vákiai Zséréről érkezett dele­gáció vezetője, Gál László polgármester is. A vásár ka­rácsonyig mindennap várja az érdeklődőket. Találkozó Oroszlányban A keresztény családok első ta­lálkozóját rendezték Orosz­lányban a hét végén, amire mintegy háromszázan jöttek el a művelődési központba. A ka­tolikus, evangélikus, reformá­tus és baptista gyülekezetek tagjai vettek részt az egész na­pos programon. Közös reggeli áhítattal kezdődött a nap, majd a gyerekek adtak ízelítőt ke­resztényi életükből. Meghall­gatták dr. Németh Dávid, a Károlyi Gáspár Református Egyetem tanszékvezetőjé­nek előadását. Bajóton meglepődtek az Állami Számvevőszék jelentésén Szegény az önkormányzat Az Állami Számvevőszék vizsgálatai során tizenhárom, nehéz helyzetbe került önkormányzatot talált A szakemberek szerint - mint ahogy arról a Népszabadság munkatársa tudósított - a csődök négy okra vezethetők vissza: szegénység, hibás gazdál­kodás, felelőtlen beruházások, ügyeskedés. Az érintett települések: Abád- szalók, Barabás, Besenyőd, Csány, Kesznyét, Kocsord, Majs, Nagylós, Patapoklos, Szécsény, Úrkút, Vilmány és megyénkből Bajót. A bajóti önkormányzati kép­viselő-testületből vasárnap el­sőként Bognár Gábort, a pénz­ügyi bizottság vezetőjét sikerült elérnünk telefonon.- Teljesen új a hír szánromra - mondta el kérdésünkre, majd arra kért bennünket, hogy hív­juk vissza újra egy-két óra múlva.- Nem tudok mást mondani mint korábban - hallottuk az újabb hívás után.- Sikerült néhány képviselő- társammal beszélni, nekik is meglepetést okozott a hír. A polgármester úr esetleg többet tudna mondani.- Szegénynek szegény az önkormányzatunk - tudtuk meg újabb egy óra múlva Török Já­nos polgármestertől.- Az iparűzési adóból alig van bevételünk, a kasszánkba érkező helyi adók minimálisak, nagyrészt csak az állami támo­gatásokkal számolhatunk. Tény, hogy panaszoltuk az ÁSZ-nak, hogy a beruházások támogatása nem olyan mértékű, mint ahogy arra korábban ígé­reteket kaptunk. Ez természete­sen nehézzé tette, teszi a falu­ban folyamatban lévő munkák befejezését, de én nem minősí­tem kritikusnak a bajóti ön- kormányzat gazdálkodási hely­zetét - mondta el a település polgármestere. -efká­Sztrájkbizottság alakult a szénbányászatban Ismét megalakították a sztrájkbizottságot a szénbányászatban, az idei béremelés mértéke ugyanis nem felel meg a megállapodásnak, amely szerint a növekedésnek követni kellett volna az inflációt - jelentette be Schalkhammer Antal, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke pénteken Balatonfüre- den, az ágazati szakszervezeti vezetők tanács­kozásán. Az eddigi 19 százalékot további 4 szá­zalékkal kellene megtoldani, és ezt az összeget karácsony előtt kifizetni a bányászoknak. Hasonló gondjuk van az olajbányászoknak is - hangzott el -, ebben az ágazatban azonban a bértárgyalások már eredményesnek látszanak, és Schalkhammer Antal szerint rövidesen meg­születhet a megállapodás. Ünnepelt a Garabonciás Néptáncegyüttes - Szombaton ünnepelte 10. születés­napját a komáromi Garabonciás Néptáncegyüttes. Délelőtt a Csokonai Művelődési Központ nagytermében az alsó tagozatosok, vagyis az „aprók” táncát láthatta a közönség. Az esti prog­ramon a hagyományos András-napi vigasság ezúttal is telt házat vonzott. A gálaműsorban fel­léptek az egykori és a jelenlegi táncosok, zenészek is. Sok más mellett mátyusföldi játékokat, székelyföldi táncokat és rábaközi ugrósokat nuijattak be. Képünkön Zatykó János országgyűlési képviselő oklevelet ad át az együttes tagjainak. “ Turul-kupa nemzetközi társastáncverseny Nem csak egy tánc volt A hazaiak párosa: Berényi Judit és Hardi Attila A hét végén nagyszabású társas­táncversenyt rendeztek Tatabá­nyán, a városi sportcsarnokban. Az első ízben kiút Turul-kupa nemzetközi társastáncversenyre három országból (Ausztria, Csehország és Szlovákia), va­lamint több hazai városból (Bu­dapest, Miskolc) érkeztek csapa­tok. A KPVDSZ és a Puskin Művelődési Házban működő társastáncklubok legjobbjai is felléptek. A nap sztárjai a tata­bányai Berényi Judit, Hardi Attila páros volt, akik Angliá­ból érkeztek haza. FOTÓ: KISS T. JÓZSEF t Hogyan adóznak jövőre a vállalkozások és a cégtulajdonosok? Lapunk keddi számában folytatjuk az adó­zással kapcsolatos jogszabályváltozások is­mertetését. Ezúttal a személyi jövedelem- adóról szóló törvénynek a tőkejövedelmekre vonatkozó fejezetét részletezzük, valamint ismertetjük a társasági adóról és az osztalékadóról szóló, január elsejétől hatá­lyos törvény előírásait. t

Next

/
Thumbnails
Contents