24 óra, 1996. szeptember (7. évfolyam, 206-230. szám)

1996-09-02 / 206. szám

Albrecht Miklós-emléktorna a tatabányai sportcsarnokban A Dunaferré a Gasztro Kristály-kupa A Tatabánya-Tatai Cserép KC a hét végén rendezte Ta­tabányán, a sportcsarnok­ban a hagyományos nemzet­közi férfi kézilabdatornáját a Gasztro Kr;stály-kupáért, amely egyben az Albrecht Miklós-emléktorna is. A tornán részt vevő, jó nevű együttesek nagyszámú szurko­lógárdát vonzottak, és a ransns sporti í, a Tat zót, a tésén l­lióan Az ünnepélyes eredméi r­detés ikj átadásán n volt.. tabánya polg (Tudósításunk A 9. olda .) Himer Zoltán gólt lő a Dunaferr védői között Gyerekek közreműködésével adta át a hatajtós házat a polgármester Tatabányai időutazás a munkáslakásokban Csaknem 100 éve épültek először a hatajtós munkáslakások Tata­bányán. A történelem és a mo­dem kor szelleme elsodorta őket, de tegnaptól ismét látható a Bá­nyászati Szabadtéri Múzeumban a felépített hatajtós ház. A bányászhimnusz elhangzása után dr. Nagy László Gábor mi­niszteri tanácsos időutazásra hívta a sok-sok érdeklődőt a megnyitó ünnepségen - elkalau­zolva őket a századfordulótól a D. világháborúig. Stuber György mányi bánya­igazgató emlékezett kisgyerek- korára, arra a hat esztendőre, amíg a munkáskolónián élt. Gengeliczki László Tóth Sán­dor (lapunk munkatársa) haj­dani, a Dolgozók Lapjába írt, Vasút utca 48. című cikkéből idézett. Stuber György emlékezik a régi bányászlakásokra A Városi Fúvószenekar, a Rozmaring és a Bányász Tánc- együttes műsora varázsolta kel­lemesebbé a nosztalgiázó han­gulatot. Ezután Bencsik János, a város polgármestere mondott néhány köszöntő szót, majd meghívta a jelenlévő kisgyere­keket a nemzetiszínű szalag át­vágására. Monostori Tivadart köszöntötték Dorogon (11. oldal) VII. ÉVFOLYAM 206. SZÁM ARA: 29,50 FORINT 1996. SZEPTEMBER 2„ HÉTFŐ KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI 24 ÓRA ESZTERÉ Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Jó rajt a vb-selejtezőn Magyarország - Finnország 1-0 (1-0) Magyarország: Sáfár - Telek - Mracskó, Sebők - Dombi (Pá­kái), Urbán, Sándor T. (Egressy), Halmai, Nagy N. - Klausz, Orosz (Balogh). Szövetségi kapitány: Csank János. Jól kezdtek a mieink, és nagy finn védelmi hiba után Orosz megszerezte a vezetést. Az első félidőben még elpuskáztunk néhány nagy helyzetet. Fordulás után magukhoz tértek a finnek, egyre veszélye­sebb akciókat vezettek. Egy alkalommal csak a szerencse mentette meg kapunkat a góltól. A másik oldalon Sándor Tamás hagyott ki óriási ziccert. A mérkőzés hajrájában a finnek mindent egy lapra téve jöttek előre, de a magyar vé­delem, Sáfárral az élen, jól rombolt. Nagy izgalmakkal tel­tek el az utolsó percek, de megőriztük előnyünket, így győz­tesen rajtoltunk a vb-selejtezőn. A csoport másik mérkőzésén bombameglepetés született: Azerbajdzsán - Svájc 1-0. Első diplomaosztó-ünnepség Tatabányán Negyvenötén pályára „álltak” A komáront-esztergomi megyeszékhely első és mindmáig egyetlen felsőfokú tanintézetének, a Modern Üzleti Tudomá­nyok Főiskolájának első diplomaosztó-ünnepségét szombaton tartották meg Tatabányán. Mayer Petra átveszi diplomáját Kandiké Józseftől Az alapítványi formában mű­ködő, úgynevezett nem állami főiskolán 1992-ben kezdődött meg az oktatás. Az akkor be­iratkozott 84 hallgató közül 45- en fejezték be eredményesen ez év nyár elején tanulmányaikat, s közülük 13-an kiváló minősí­tésű diplomát vehettek át az ünnepségen Kandikó József fő­igazgatótól. A végzettek több­sége már elhelyezkedett, a kivá­lók pedig biztató állásajánlatok közül választhatnak. A főiskola gyakorlatorientált, és idegen nyelveket oktató gaz­dasági felsőfokú intézmény. A nappali tagozatos hallgatói nem­zetközi üzletek, marketing és vál­lalkozások menedzselése szakot választhatnak. Noha a képzésért tandíjat kell fizetni, mára már jelentős a túlje- lentkezők száma. A levelező ta­gozat 1993-ban, a szakosító to­vábbképzés és a budapesti tagozat pedig tavaly ősszel kezdődött meg a főiskola szervezésében. A dorogi öregfiúk legyűrték a képviselőket - A bányásznap egyik kiemelkedő eseménye volt a sok csatát megélt futballpálya nagy mérkőzése. A helyi öregfiúk focicsapata megmérkőzött a parlament többpárti együttesével. Zwack Péter, a kapitány nem jött el Do­rogra, de levélben üdvözölte a csapatokat. Ott volt viszont Szűcs Lajos, a Bányász, majd a Fradi egykori remek középpályása, aki civilben, de a kispadon ülve szorított a dorogiakért. A találkozón jól szórakoztak a nézők. Szép gólokat, nagyszerű jeleneteket láthattak. A dorogiak nyertek 7-2-re. Erről olvashatnak a 9. oldalon. fotó: Jusztintibor Nimród-emlékérem és Hubertusz-kereszt a legjobbaknak Vadászok találkoztak Tardoson Tizennyolc megyében, negy­ven helyszínen rendezték a vadászok 5. országos talál­kozójukat. Megyénkben a tardosi terület nélküli Bérki­lövő Társaság vállalta fel a rendezvényt, s mindezek az események két augusztusi hétvégén és szeptember 1- jén zajlottak. A tardosi megnyitón ott vol­tak: Szalay Gábor és Tóth András országgyűlési képvise­lők is. A megjelentek előtt dr. Kovács György Zoltán, a me­gyei közgyűlés elnöke mon­dott üdvözlő beszédet, amely szólt az ittlévőkön keresztül a mintegy 1500 megyei vadász­hoz is. A legünnepélyesebb pilla­natokat a kitüntetések átadása hozta. Patonyi Ferenc, a me­gyei vadászszövetség elnöke kiemelkedő munkájukért az alábbiaknak adta át a Nimród- emlékérmet: Pintér Gábor, Németh Ferenc, Illés László, Háberfelner László, Vitáris Dániel, dr. Kertész Pál, Holló József, Kállai Károly, Agócs Gyula, Juhász János, Papp Mihály, Goldschmidt János. A Nimród-emlékérem és a Hubertusz-kereszt kitüntetettjei 31-ei orszá­Dr. Csőre Pál, a Vadászati Kulturális Egyesület nevében, a Hubertusz-kereszt bronz fo­kozatát Árendás Zsoltnak, az ezüst fokozatát Vízvári Ár­pádnak adta át. Az augusztus gos megnyitón vette át a leg­magasabb fokozatot, az ara­nyat Maries Mihály, akinek munkásságát az erdőért, a vadgazdálkodás fellendítésé­ért, a környezetvédelem ápo­lásáért ezzel a magas kitünte­téssel ismerte el a vadásztár­sadalom. Megszületett a délelőtt tar­tott vadpörköltfőző-verseny végeredménye is. A zsűri el­nöke dr. Sztrapák Ferenc, a 24 Óra főszerkesztője volt, s hosszas mérlegelés után a dí­jakat is ő adta át. Első lett a Tardosi Bérkilövő Vadásztár­saság, a második helyen az Ácsi Egyetértés és a Tatabá­nyai Jószerencsét Vadásztár­saságok osztoztak, a harmadik a Süttői Vadásztársaság lett. A tegnapi koronglövészet­ben első lett Drobny László, a második helyen Herczeg La­jos, a harmadikon pedig Sekk Tibor végzett. Bezárta kapuit a dorogi vásár A dorogi ipari vásár és üzlet­ember-találkozó rendezvény- sorozat negyedik napján, - előadások, üzemlátogatások és kulturális programok után - szombaton a bányászváros sportcsarnokában szélesre tárta kapuit az ipari vásár. Dr. Haller Zoltán ország- gyűlési képviselő és dr. Tittmann János dorogi pol­gármester kiállítókat és ér­deklődőket köszöntő meg­nyitója után átadta a kiállítás zászlóját a város németor­szági partnertelepüléséről, Wendlingenből érkezett de­legáció vezetőjének, Ingrid Stetternek. Az alpolgármes­ter bejelentette, hogy a zászló vásáruk egyik jel­képe lesz. A huszonnégy standnál többnyire megyénkbeli - do­rogi, esztergomi, tokodaltá- rói és tatai - cégek képviselői várták az érdeklődőket. Agostyáni gázgyújtás Agostyánban nagy ünnepre virradtak szeptember else­jén: gázlánggyújtásra ké­szült a falu. Mindenki ott akart lenni, ezért korán meg­telt a művelődési ház ud­vara, s egymás után érkez­tek a vendégek: dr. Laczó Sándor az ÉGÁZ képvisele­tében, a tatai vezetők, a fő- vállalkozó és alvállalkozó cégek képviselői, majd Kerti Katalin, Tata polgár- mestere, akire az a nemes feladat várt, hogy fellob- bantsa a fáklya lángját. Beigelbeck Ottó alpol­gármester méltatta azt a gyors és precíz munkát, amit a kivi­telezők végeztek, s köszönetét mondott a lakosságnak is, mert együttműködtek a nehéz napokban is úgy, hogy elvi­selték a „felfordulást”, szó nélkül. Kiemelte, milyen nagy esemény ez a városrész életében, mert ettől a naptól kezdve a lakások túlnyomó többségében gáz szolgáltatja az energiát.

Next

/
Thumbnails
Contents