24 óra, 1996. április (7. évfolyam, 79-103. szám)

1996-04-01 / 79. szám

VII. ÉVFOLYAM 79. SZÁM ARA: 29,50 FORINT 1996. ÁPRILIS 1„ HÉTFŐ 24 Óra: nyereményözön 3. oldal KOMÁROM­ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja ■■I wm Möhököljön! M a van a bolondok napja. Nevezzük in­kább a bolondozások, tré­fálkozások, csibészes ugra­tások napjának. Felhívá­sunkra olvasóink kedves, szellemes történeteket küld­tek be a szerkesztó'ségbe, melyekből átnyújtunk olva­sóinknak egy csokorra valót a 7. oldalon. Az egyik hu­moros írásból megtudhatják a falusi bácsika dilemmáját: möhököljön-e, amikor a kis­bíró felszólítja. Tataiak Bécsben A tatai Eötvös gimnázium fiú kézilabdacsapata a tava­lyi diákolimpia győztese­ként vehetett részt Bécsben a hasonló korúak világjáté­kán. A Szurcsik István, Ma­ráz László testnevelők ve­zette gárda nagy sikert ért el: 16 együttes közül a 6. he­lyet szerezte meg a Szálai, Gerencsér, Orbán, Lengyel M., Horváth, Lengyel P., Németh, Nedermann, Szap­panos, Csikel, Szabó, Baj­osai alkotta csapat. Tatai Zsófia öt aranya - Irány Atlanta!? - A hét végén a tatabányai „Buborékéban rendezte az ér­telmi fogyatékosok, sportszövetsége a paraolimpiai úszóválogató versenyét. A tét az volt, hogy kik kerül­nek be az atlantai keretbe, kik képviselik a magyar úszókat a világversenyen. Nos, a tatabányai Tatai Zsó­fia remekelt, öt aranyérme mellett még két ezüstöt is szerzett. A 14 éves kislány nagy lépést tett a paraolim­piai kiküldetésre, minden bizonnyal harcol majd a leg­jobb eredmény eléréséért a sporttalálkozón. Jusztin Tibor felvételén Tatai Zsófia és edzője, Kocsis Márta az egyik győzelem előtt. (Beszámolónk a 13. oldalon.) IV. Champion-Arbau Rallye Esztergom - Nézők közé csúszott A bajnok kocsija kiégett, győzött Ferjáncz A 34-es rajtszámú megyénkben Dibusz László - Tenke Imre páros az esztergomi szlalom startja után látványos piruetteket mutat be. Dudás György, alias Kis Kokó kommentál, (fe­hér lappal a kezében) a sajtófőnök mikrofonja előtt, fotó: Gáspár (Fuji fotó centrum - tatabánya) Az eddigi Esztergom-ralikat eső áztatta, ám a mostani, negyediket napfényben fürösztötte az ébredő természet. Ennek és a kitűnő ren­dezésnek, igazán izgalmas ver­senyzésnek köszönhetően tízezer rajongó szurkolt az öt gyorsasági szakaszon, amelyek keresztben átszeltek megyénket. A kezdés pompásan sikerült péntek délután a Prímás-szigeten. Több mint háromezer (!) néző zsúfolódott össze az 1,5 kilomé­teres szlalompálya mentén. A ha­zai élmezőnyt és a világ autó­márkáinak legjobbjait látni, szá­guldásuk szelét, a füstölgő gumi keserű illatát és a spéci benzingő­zöket érzékelni - bizony megért egy misét. Szombaton viszont már éles­ben folytatódott az évnyitó ver­seny, s megindult a harc a má­sodpercekért. Legnagyobb érdek­lődéssel a bajnoki cím védőjét, Tóth Jánost várták az aszfaltpá­lyák mentén, és az őt „üldöző” Ferjánczot, Rangát és a többi favoritot. Különös események miatt nemcsak az aszfalton, idő­ben is csúsztak az autók. Tatabanyán, a Rugógyári úton a 82-es rajtszámú Suzuki az Öllé - Lukács párossal a nézők közé csúszott, s közülük kettőt el­ütött. Az egyik sérültet mentő szállította kórházba. Oroszlány és Pusztavám kö­zött pedig az éllovas Szeleczky Tamás - Tóth Imre Fordja ki­gyulladt és porig égejt. A Strá- zsa-hegyen a bajnoki cím védő­jének, ifj. Tóth Jánosnak a Toyotája is kiégett. (Beszámolónk a 13. oldalon) ÁRGUS Ferjáncz Attila magabizto­san nyerte az évadnyitó ver­senyt ' FOTÓ: K. T. J 45. és 10. születésnapot ünnepeltek a csolnokiak A csolnokiak mindig fontosnak tartották, hogy megőrizzék a köz­ség német nemzetiségi hagyomá­nyait - hangzott el azon a benső­séges ünnepségen, melyet a Gete hegy aljában nemrégiben felava­tott sportcsarnokban rendeztek a hét végén. A szombati esemény apropója volt, hogy a német nemzeti ének- együttes fennállásának negyven- ötödik, míg az egykori kultúrcso- portból alakult német vegyeskórus tizedik születésnapját ünnepli. A rendezvényen képviseltette magát az országos német nemzeti­ségi önkormányzat, a megyei közgyűlés, Jettingen, Csolnok testvérvárosa valamint az Osztrák Nemzetiségi Szövetség munka- csoportja. Magától értetődő, hogy a két ünnepelt együttes vette át az üdvözlő szavak után a főszerepet, és hangulatos folklórműsorral szó­rakoztatta a vendégsereget. Az óvodások csakúgy kitettek magu­kért, mint a felnőttek. SzirénaHang Aluljáróban landolt a Lada Meglehetősen furcsa eset történt szombaton este fél kilenckor Tatabányán. Egy 1200-as Lada személygép­kocsi mostanáig kiderítetlen okból legurult az alsógallai vasútállomás melletti alul­járó lépcsőjén, és a legalsó szinten landolt. Szerencsére az ügy kapcsán személyi sé­rülés nem történt, de a tűzol­tóknak speciális darus gép­járműre volt szükségük, hogy napvilágra hozzák a pórul járt autót. A téglagyár lángjai Vasárnap reggel öt óra után a tatai Baji úti téglagyárhoz riasztották a tűzoltókat. A gyár területén ugyanis ki­gyulladt a faszerkezetű szénfogadó első szintje. A tűzoltóknak három gépjár­műfecskendőre valamint több mint egyórás megfeszí­tett munkára volt szüksé­gük, hogy megfékezzék a lángokat. Lebuktak a raklaplopók Egy kecskédi vállalkozó Vasút utcai telephelyéről a napokban két alkalommal összesen száz darab rakla­pot vittek el a tolvajok Zsuk kisteherautóval. Egy orosz­lányi cégnél akarták a mint­egy százezer forint értékű lopott holmit értékesíteni, ám a rendőrök az üzlet megkötésekor fülön csípték őket. M. I. és R. L. tatabá­nyai lakosok szabadlábon várhatják -ügyük folytatását. Rendészből lett a sonkatolvaj A Komáromi Mezőgazda- sági Kombinát húsüzeméből egy úr vásárlás ürügyén el­lopott két karton vákuumfó­liás sonkát, amit egy idegen gépkocsiban akart elrejteni. Igazoltatása során kiderült, hogy korábban az üzemben dolgozott - rendészként... Mindenkire figyel a szociális piacgazdaságra Esztergomban járt Giczy György, a KDNP elnöke A Kereszténydemokrata Néppárt esztergomi szervezete pénte­ken lakossági fórumot tartott a Szabadidőközpontban. Vendé­gükként Giczy György, a párt elnöke tartott előadást. A pártelnök, frakcióvezető megérkeztekor nagy lendület­tel kezdett mondandójába. Bevezetőjében érzékeltette azt a dilemmát, hogy a de­mokrácia olyan társadalmi berendezkedés, amely nem kíván másra alapozni, mint a választók akaratára. De ez az akarat csak négyévente nyil­vánulhat meg - éppen ezért szükséges az állandó érdek- egyeztetés. Ennek folyamatos hiányát tapasztalja, egyre ne­hezebb megegyezni a hata­lommal, mert - véleménye szerint - a mai elfordul min­den ilyen szándéktól.- A demokrácia logikájától idegen az a kormányzói ma­gatartás, ami itt folyik-jelen­tette ki. - A formális jog alap­ján demokratikusan működ­nek, de megcsúfolják a de­mokráciát. Giczy elnök öt területen látja veszélyeztetettnek a ma­gyarságot. 1. A kiskorúakról, a fiatalokról: nem tudja meg­találni fejlődése feltételeit a magyar ifjúság. 2. A szellemi muníció a jövő biztosítéka - ezt nem kapják meg az okta­tástól. 3. Lezárult a jövőbe vezető út a kutatásokban, fej­lesztésekben. - Még a Kádár­rendszer is - emelte ki a szó­nok - fordított arra némi fi­gyelmet, hogy a nemzet ne essen el a szellemi integráló­dás lehetőségétől. 4. Hason­lóképpen veszélyezteti az idősek, betegek, elesettek jö­vőjét a mai kormányzat. 5. A határokon túl élő magyarság sorsát, jövőjét, kultúráját nem lehet kompromisszumok tár­gyává tenni! A KDNP programjának fő része szintén a piacgazdaság: - De nem egy szélsőséges, liberálisok által kitalált rend­szer. Középpontjában a szoci­ális gondoskodás áll. Ez a gazdaság mindenkire figyel, a jóléti állam keretei között szerveződik - hangsúlyozta. Rafael Balázs Keleti Györgyöt az MSZP elnökségébe választották: Nem csaptuk be a választókat Keleti György országyűlési képviselőt, honvédelmi minisztert is beválasztották az MSZP elnökségébe. A hét végén tartott kong­resszuson megkérdeztük Keleti Györgyöt arról, hogyan fog­lalná össze azokat az „üzeneteket”, amelyek Horn Gyula párt­elnök-miniszterelnök beszámolójából, valamint a hozzászólá­sokból, a tisztújításból a lakosság számára a legfontosabbak.- Igen őszinte beszámolókat, hozzászólásokat hallhattunk. Az egyenesség jellemezte Horn Gyula beszámolóját is. Vilá­gosan kiderült belőle: a tények igazolják, hogy a választási programban leírtak reálisak voltak, nem csaptuk be az em­bereket. Sokan azt gondolták, csak egy-két év kell ahhoz, hogy a gazdasági életben lát­ványos eredmények szülesse­nek. Ez illúzió volt már akkor is. Ahhoz, hogy az emberek a bőrükön is érezhessék a javu­lást, meg kellett teremteni a feltételeket. Ezt a célt szolgál­ták a kényszerű megszorító in­tézkedések. Ezek szükséges­ségét igazolják a tények, jövő év végére javulás várható.- Horn Gyula beszédében megköszönte az ország népé­nek az áldozatot. Azt, hogy nagy önmérséklettel kibírta ezt a nehéz időszakot, nem kényszerítette semmilyen esz­közzel más koncepció folyta­tására a kormányt. Köszönet illeti a munkavállalókat, mun­„Köszönet a türelemért” kaadókat és a munkanélkülie­ket is, hogy átvészelik ezt a nehéz időszakot. M. A. (Tudósítás az 5. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents