24 óra, 1992. február (3. évfolyam, 27-51. szám)

1992-02-06 / 31. szám

CXvasászo/aálaf iímáíimmhmmmímmm^mmmmmmmm^^mmmmmm^íiJ RÁDIÓ Kossuth: 8.00: Krónika. 8.30: Hangszemle. 9.00: Hírek. 9.05— 10.59: Napközben. URH-n: Min­denes. Irodalmi hetilap. — 11.00: Hírek. 11.05: Cigányfél­óra. 11.35: A szezon vége. 12.00: Déli Krónika. 13.00: Hírek. 13.05: Falurádió. 13.20: Hagyomány- ápolók. 13.45: Hitélet. URH-n: 14.00: Nemzetiségeink népzené­jéből. 14.30: Eszperantó híradó. 15.00: Hírek. 15.05: Erről be­széltünk. 16.00: Az Amerika Hangja magyar műsora. — 14.00: Hírek. 14.05: Klasszikusok mindenkinek. 15.00: Hírek. 15.05: '.Kossuth-klfub. : Délurtfi-ni, Krónika. 16.20': örökzöld film­melódiák. 17.00: Hírek. 17.05: Magyarországról jövök . . . 18.00: Esti Krónika. 18.30: Ráadás. URH-n: 19.00: V Materinskom jazyku. 19.30: In limba ma- terna. 20.00: In der Mutter­sprache. 20.30: Na maternjem jeziku. — 19.00: Hírek. 19.05: Sportvilág. 19.35: Curriculum vitae. 20.00: Hírek. 20.05: Zene­fórum. 20.30: Határok nélkül. 21.00: Hírek. 21.05: Felhang. Üj magyar zene a Rádióban. 22.00: Késő esti krónika. 22.30: Fórum. 23.00: Hírek. URH-n: A BBC késő esti magyar mű­sora. Petőfi: 8.00: Sportreggel. 8.15: Rivaldafényben. 9.00: Hírek. 9.05: Zene-szó. 11.00: Hírek. 12.00: Nótakedvelőknek. 13.00: Hírek. 13.05: A Szabó család. 13.30: Idősebbek hullámhosszán. 14.00—17.00: Kabarécsütörtök. 171,00: Hírek. 17.05: Napóra. 18.00: Rockhullám. 18.30: Hely­kereső. 19.00: Hírek. 19.05: Ma­gyar tájak dalaiból. 19.30: Ész­kerék. 20.00: Eladó a Fradi! Moldova György - komédiája. 21.00: Hírek. 21.05: Daráló. 21.35: Heavy-metal híradó. 22.00: San- zonfélóra. 22.30: Dzsesszlista. 23.00: Hírek. Bartók: 8.00: Hírek. 9.05: Pó­dium. 10.00: Hírek. 10.05: Rózsa és kereszt. Hangjáték. 11.03: Kamarazene korabeli hangsze­reken. 12.00: Hírek. 12.06: Hangverseny délidőben. 13.46: Francia kórusmuzsika. 14.00: Hírek. 14.05: Ez estélyi? Hang­játék. 14.28: Fiatal zeneszerzők népzenei alkotásaiból. 15.00: Az olimpia. Részletek Vivaldi ope­rájából. 16.00: Hírek. 16.05: Éneklő Ifjúság. 16.16: A Régi zene együttes felvételeiből. 17.00: Gordiusz. Magazin tön- rengőknek. 18.00: Hírek. 18.05: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót. 19.05: Felfedező úton muzsiká­ló városokban. 19.42: A Berli­ni Filharmonikus Zenekar hang­versenye. Á gyárt radio műsora 6.55: Műsorismertetés. 7.00: Budapesti krónika. 7.30: Nyu- gat-magvarországi krónika. 8*00 —9.00: Második óra. Benne: OnkormánvzJati híradó: Reggeli telefon* Fogadóóra: Postazsák; Nyugdíjas percek: Baba—Mama; Slágernaptár. 15.00—17.00: Ke­reskedelmi és szolgáltató mű­sor az 1350 KHz-es középhullá­mú adón. BUDAPESTI TV 5.45: JÖ REGGELT, MAGYAR­ORSZÁG! 5.47: Falutévé. 6.00: A Reggel. 8.35: Verkli. Könnyűzenei mű­sor. 9.05: Walt Disney bemutatja. 10.50: Képújság. 16.00: Délutáni egyenleg. 16.10: A láb fesztiválja. ’91. D Dkumentumfilm. 16.45: Mozart: h-moll adagio. K. 540. 17.00: Paletták. Alain Jauber filmje. 117.30: Teli Vilmos. 18.00: Pénzvilág. 18.10: Menedzser magazin. 19.00: Mini klip-mix. 19.15: MOST. 19.40: Esti mese. 20.00: Híradó. 20.35: Szomszédok. 21.15: Friderikusz-show. 22.40: AKTuális. 23.00: Videóvilág. 23.45: Késő esti híradó. 23.50: BBC-híradó. TV 2 6.00—9.00: NAP-TV. KELLEMES DÉLUTÁNT! 16.05: Ecranul nostru. Román nyelvű műsor. 16.30: ÖTRÖL HATRA. 17.30: Gyerekeknek. 18.00: Híradó. 18.15: Telesport. H8.38: ötöd-ölő. JÖ ESTÉT! 19.00: Testestől — lelkestől. NSZK filmsorozat. 20.00: Körzeti tévéstúdiók mű­sora. Budapest — Pécs — Szeged. 21.00: össztűz. Vitafórum. 22.00: Esti egyenleg. 22.25: Napzárta előtt. . . 22.45: Cinke. Szlovák film. POZSONYI TV 8.00: Piac, kereskedelem, pénzügy. 9.05: Dokumentummű­sor. 9.45: A Szabad Európa meghívására. 15.10: Junior-krité­rium. 15.40: Private Club. 16.10: Apák és gyerekek. 17.30: A nap percei. 17.40: Autósak, mo­torosok magazinja. 18.25: Piac, 'kereskedelemi, pénzügy. Í9.00: Tévétfppek. 19.10: Esti mese. 19.30: Tévénapló. 20.05: Tévé­műsor aktuális kérdésekről. 20.55: Az elveszett idő keresé­se. 21.15: Az elmúlt évek té­véműsorából. 22.30: Események, kommentárok. 23.15: Publicisz­tikai műsor. 2. MŰSOR 9.30: Hala-bala. 10.00: Tévé­klub. 10.40: Nyitott stúdió. 16.45: Kapcsolat stúdió. 18.00: Esti mese. 18.20: Tengeren Európá­ba. 18.55: Területi tévéműsor. 19.30: Tévénapló. 20.05: A sze­relem drámája. 21.25: Magazin a turizmusról. 21.50: Híradó. 22.18: Sport. 22.30: Híradó plusz, 22.40: Vitaműsor az egészség­ügyről. BÉCSI TV 9.00: Híradó. 9.05: 1. sz. rend­őrőrs. 9.30: Föld és emberek. 10.00: Iskolatévé. 10.30: Érvek. 11.45: Feketén-fehéren. 13.00: Híradó. 13.10: Mi — nők. 13.35: Rabszolgasors. 14.00: A Walto- mk. 14.45: Bozótbébik. 15.05: Volt egyszer.. T az élet. 15.30: An-tan-ténusz. 16.05: Az én öt­letem. 16.30: Slágerek és ötle­tek. 17.00: Mini híradó. 17.10: Wurlitzer. 18.05: Mi — állam- polgári szolgálat. 18.30: Most vagy soha! 19.30: Híradó. 20.00: Sporthírek. 20.15: Show-Mix. 21.30: Huhogok. 23.10: Ruby Gentry. 0.30: Híradó. II. PROGRAM 8.30: Időjárás-panoráma. 15.20: Világkörüli utazás a tenger alatt. 17.05: Az él^t csodája. 18.00: 1. sz. rendőrőrs. 18.30: A Simipsonok. 19.00: A tartomá­nyok mai napja. 19.30: Híradó. 20.00: Kulturális hírek. 20.15: Belföldi jelentés. 21.00: Trailer. 21.30: Vigyázat, kultúra! 22.00: Híradó. 22.30: Emlékezés. 23.30: A bécsi táncfesztivál 10 éve. 0.15: Híradó. TELE 5 11.00: Vadvilág. 11.30: Ruk­cuk. 12.00: Hopp vagy kopp. 12.35: Magazin. 13.00: A mo­dell ég a zsaru. 13.50: Bim­bam-bino. 17.50: A modell és a zsaru. 18.45: Ruk-cuk. 19.15: Hírek. 19.35: Hopp vagy kopp. 20.15: Kari Dall-show'. 21.10: Be­szélgetés. 21.35: A férfi, aki a Földre esett. 24.00: Hírek. SUPER CHANNEL 10.00: Egyveleg. 13.00: Japán üzleti élete. 16.00: Élő video- show. 18.00; Wvia-tt Earn. 18.30: Én, a kém. 19.30: Belföldi tu­dósítások. 20.4(0: Sport. 21.00: A minap mögött. 21.30: Kelet­európai riport. 22.00: BBC-hír­adó. 22.30: Európai riportok. 22.45: Piacgazdaság. 23.00: Én, a kém. 24.00: Egyveleg. RTL PLUS 6.00: Halló. Európa! 8.55: Az Angyal visszatér. 9.45: Gazdag és szép. 10.10: Dr. Marcus Wel- by. 11.00: Kedves Bili nagy­bácsi. 11.30: Játék. 12.00: Csa­ládi párbaj. 12.30: Hammer. 12.55: Hírek. 13.00: Egv apával több. 13.30: Kalifornia klán. 14.20: A Soringfield-sztori. 15.05: Dallas. 15.55: CHIP’S. 16.45-Ri­zikó. 17.10: Forró nyeremény. 17.45: Játék. 18.00: Fiatalok magazinja. 18.45: Híradó. 19.15: Jump Str^ot 21. 20.15: Sztárok és rajongók. 21.15: S. O. S.-hí­vás. 2915: Rarnbo I. 23.50: Hí­rek. 24,00: Vietnami szolgálat. 0.55: Harc a maffia ellen. 1.40: Szürkület. 2.00: Brennus. Róma ellenség“. 3.20: Thec“us a mi- notaurusz ellen. 5.05: Ifjúsági magazin. 5.30: Egv apával több. SAT 1 6.00: Jó reggelt a SAT 1-gyel! 8.30: Varázslatos Jeannie. 9.00: Hírek. 9.05: Amikor a legelő virágzik, 10.45: Booker. 11.45: Szerencs°kerék. 12.30: A nap tippje. 12.45: Telebörze. 13.00: Hírek. 13.05: Telebörze. 13.35: Sport. 17.00: Hírek. 17.65: Min­den. semmi, vagy. 18.15: Bin- go. 18.45: Híradó. 19.20: Szeren­csekerék. 20.05: Időjárás. 20.15: Igazi csodák. 21.15: Hunter. 22.15: Tévétükör. 22.50: Hírek. 23.00: Bosszúvágy. 0.40: Akut. 1.10: Műsorismertetés. FALUTÉVÉ (február 7-i adá­sa. TV 1, 5.47—6.00). A terve­zett témák; — Kaposvár és a vezetéstudo­mány. — Vállalkozók: a naprikás. — Gyula és a húsipar. — Ütjelző-tipp. — Telekupec. — Tódor- és Rómeó-köszöntő. Szerkesztő: Dékány András. Műsorvezető: Kondor Katalin. MOZI TATABANYA, TURUL: Doc Hollywood (1/2 6 és 1/2 8-kor). TATA. PANEURÖPA: A ha­lászkirály legendája (6-kor). Hegylakó II. (8-kor). ESZTERGOM, PETŐFI: Sze­relmes szívek (1/2 6 és 1/2 8- kor). KOMAROM, JÓKAI: Hamis a baba (5 és 7-kor). OROSZLÁNY ADY: Visszaté­rés a Kék-öbölbe (6-kor). DOROG. OTTHON: Kutya­paradicsom (6-kor). Az Oroszlány Városi Televízió 1992. február 6-án 18.00 órakor a TV-Tévé műsorával jelentkezik. Az edző és a focisták csatája ? Környei futball-kavaikád Évek óta „nyugalmas sziget” volt ez a hely. Semmifé­le konfliktus, nagy egyetértés. Aztán egy környei szurkoló telefonált, hogy nagy bajok vannak a MEDOSZ-nál. Akkor érdeklődtünk az egyesület vezetőjénél, Szabó Pálnál. Meg­nyugtatott: nincs gond Környén, minden a legnagyobb rendben... Két nap múlva aztán igencsak meglepődtem. Hetzmann Gábor focista hét társa nevében és megbízásá­ból, találkozót kért. Mert szerintük botrány van Környén és szeretnék nyilvánosságra hozni. A megbeszélt időpontban találkoztunk. Hogyan kezd­jék? Lerítt arcukról a ta­nácstalanság. Aztán meg­eredt a nyelvük. Hatan: Hetzmann, Kardos, Szeke­res, Molnár, Rózsa és Er- delics egy újságnyira való vádat sorakoztattak fel. A legfontosabbak, amelyeket többször is kiemeltek. Íme a leglényegesebbek: Az okok ’91 nyarára ve­zethetők vissza. Az általuk szeretett és tisztelt edzőt. Kovács Istvánt menesztet­ték, helyére Straub Józse­fet hozta a Környe vezeté­se a megyei bajnokságban szereplő csapathoz. A játé­kosok tiltakoztak, mert sze­rintük Straubnak hallomá­suk szerint rossz a híre. Aztán mégis váltottak, fél évig megpróbáljuk — mond­ták akkor. Csalódtak! Sem emberileg, sem szakmailag nem fogadták el az egyéb­ként szakberkekben tehet­ségesnek tartott mestert. A focisták szóvá is tették ezt és szerintük azt ígérte Straub József, hogy meg­változik, ő is látja a hibá­kat. De miért is szúrt szemet a játékosok szemében a mester? Mert lekezelően bánt a többségében csalá­dos emberekkel, mert a meccsek után nem ült le velük éjszakáiba nyúló elemző beszélgetésre, mint évekig tette Kovács István, a régi edző. Mert szétzül­lesztette a tavalyi sikercsa­patot. A megyei bajnokság ezüstérmes gárdájából sor­ra zavarta el a meghatáro­zó embereket. Ha valaki szólt? Ha nem tetszik, me­hetnek, volt a válasz. Kemény vádak. A játéko­sok még hozzáfűzték, hogy ők amatőrök, és környeinek vallják magukat. Szeretik a .községet, és hosszú évek óta harmonikus a kapcsola­tuk a szurkolókkal. Akik szerintük mit sem tudnak a szakosztály belső ügyei­ről, nem is sejtik, hogyan lett az ezüstérmes gárdá­ból az új évad őszén 5. he­lyezett. A játékosok végül leszögezték; nincs kompro­misszum, Straub Józseffel nem hajlandók tovább dol­gozni. Más edzőnél, vala­mennyien visszatérnek. A jelen nem lévő B. Széli, a menet közben „elüldözött” Járóka és Szabolcs is. Ez volt az érem egyik ol­dala. És a másik? Straub Józsefet kemény fából fa­ragták, ő sem alkuszik. Íme véleménye az ügyről. — Gyakorlatilag az őszi gárdából csak Hetzmann, Szekeres és Kardos tarto­zik az „ellenállók” közé. A többiek már vagy nem ná­lunk játszanak, vagy sérülés miatt nem fociztak. Ami­kor idejöttem edzőnek, lát­tam, hogy bajok vannak. Kedvük szerint akartak a játékosok edzeni és ez tart­hatatlan. Itt nem tömeg­sportról van szó. Tudom, hogy többen munka miatt többször nem vehettek részt edzésen, de ebből nem le­het rendszert csinálni. Elő­dömnél megszokták, hogy az ő véleményük volt a döntő. Én nem hagytam. Az egykori „sztárokat” is le­ültettem kispadra, vagy le­cseréltem őket, ha rossz formában volt az. Ehhez nem szoktak hozzá. Szabó Pál elnöknek mondtam, hogy így nem mehet to­vább. Támogatásáról bizto­sított. Vagy abbahagyom, vagy tovább nem csinálom, ez motoszkált akkor ben­nem. Én mindent megpró­báltam, hiába. Hogy nem ültem le a játékosokkal éj­félig italozni? Hogyan kö­veteljem meg egyetlen eset után, hogy ne ittasan jöjje­nek edzésre, vagy mérkő­zésre? Ebből nem kérek. Az edzőket nem szeretni kell, esetleg tisztelni, ahogv dr. Lakat Karcsi bácsi mondta annak idején. ö sem piált focistáival, és nem is „bratyizott” velük. Mégis tisztelték, mert jöt­tek az eredmények. Nem haragszom lázongó játéko­saimra, nyitott vagyok. Ha úgy gondolják, és beállnak a sorba, visszajöhetnek. De elveimből nem engedek. Straub József megemlí­tette még, hoigy Feer Gá­bor szakosztályelnök a le­állt focisták „szószólója”. Vele is beszélgettem. Nem is tagadta, hogy elégedetlen a dolgokkal. — Egyetértek a játéko­sokkal — mondta. — A ba­jok gyökere, hogy az évek óta sikeres edzőt, Kovács Istvánt inkorrekt módon el­küldték a csapattól. Az új mesterrel én sem vállalom tovább a munkát. le­mondtam tisztségemről. Straubot alkalmatlannak tartom az edzőségre, szét­züllesztette a hosszú évek alatt felépített erős magot, Környén. Kijelentései szo­katlanok a községben, a szurkolók is elégedetlenek. Jó lenne összehívni az egyesület küldöttközgyűlé­sét, és tisztázni a dolgokat. A játékosok és jómagam is csak a környei labdarúgás jövőjét féltjük. Vélemények! Kinek van igaza? Remélhetőleg rövi­desen ez is kiderül. Környe békés község, a sport ott igen fontos. Rendezni kell a dolgokat. Péntek Sándor Szép szerda Izgalmas jelenet a mérkőzésből. Fotó: Kiss T. József TATABANYA —BKV ELŐRE 4—1 (2—1) Tatabánya: 200 néző, ve­zette: Fábián. TBSC: Józsa (Markó) — Hegedűs, Váczi (Udvardi), Agapov, Csima — Járfás (Kiszi), Simon (Lázár), Ig- nácz (Klausz), Naumkin — Onucsin (Süveges), Szeke­res (Szendrei). Edző: Ráko­si Gyula. Szerda délután a szeles, csipog, kora tavaszi idő­ben az NB II. Nyugati cso­portjának egyik reprezen­tánsát (a BKV Előre má­sodik helyezett a bajnok­ságban) fogadta a Tatabá­nya labdarúgócsapata ed­zőmérkőzésen. Mint az ösz- szeállításból is kitűnik, a hazáiaknál három orosz já­tékos is bemutatkozott, va­lamennyien Jekatyerinburg- ból érkeztek. (A másodosztályú csapat egy pillanatig sem tisztelte a vendéglátókat, mert már a második percben zörrent Józsa hálója. Egy jobb ol­dali támadás után Sztrizsa- kov fejelt a jobb kapufa tövénél a hálóba. 0—1. Ezt követően a Tatabánya ha­mar magára talált és átvet­te a játék irányítását. A 27. pereben formás hazai támadást követően Simon pontos átadását Szekeres 14 méterről a kapu jobb olda­lába „ragasztotta”. 1—1. A 39. percben a sorozatos Bányász-támadások egy pontrúgás után újabb gólt eredményeztek. Váczi le­gurított szabadrúgását Si­mon 20 méterről kapura szúrta, az erős lövés a ven­dégkapus .„páncélmellényé­ről” kipattant, és a szem­füles Onucsin közvetlen kö­zelről a hálóba kotorta a labdát. 2—1. A második félidő két ven­dég kapufával kezdődött. A 75. percben azonban ismét a TBSC szerzett gólt. Csi­ma indította a jobb oldalon Süvegest, aki kicselezte a kifutó kapust, de lövése a kapufáról kipattant. Szend­rei időben érkezett és a be­robbanó védőt becsapva, megszerezte a Bányász har­madik gólját, 3—1. A kö­zépkezdés után Klausz, Sü­veges volt a labda útja. A szélső a jobb oldalról pon­tosan ívelt középre és Klausz 8 méterről a jobb sarokba fejelte a labdát. 4—1. Jók: Ignácz, Naumkin, Onucsin, Klausz. Edzőmérkőzéseken ritkán látható nagy iram, szellemes játék, kemény ütközések és remek gólok jellemezték a találkozót. A Bányász lab­darúgói szép szerdát sze­reztek az összecsapásra ki­látogató szurkolóknak. Petrik * Ma (csütörtökön) a Tata­bányai Bányász vegyes­csapata 10.30-tól az Orosz­lány NB Il-es labdarúgó­gárdáját fogadja edzőmér- közésen. IS Esztergom sportolói s Esztergom sportolói az országos versenyeken évről év­re szép eredményekkel vesznek részt. Eredményeikkel hal­latnak magukról az atléták, a birkózók, a cselgáncsozók, a lövészek, az evezősök, a triatlonosok, az úszók. Ám a nem­zetközi és világversenyeken dicsőséget szerzőkről csak időnként hallhatunk. Legutóbb ilyen kiemelkedő egyéniség volt Pécsa Tibor kardvívó és Lázár Péter úszó, majd öttu­sázó. Most a nemzetközi sportélet Bády Gabriella karate kick-box országos bajnokot, világ- és Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmest ismeri a legjobban Esztergomból. A várostól elismerést kapott Bády Gabriella nevén túl a legjobb sportolók között említsük meg Major Gyula bir­kózót. Turcsányi Zsolt triatlonost, Mihalovits Gábor atlé­tát, Újlaki Ágota atlétát és Cserép Ferenc triatlonost is! Vívósport nélkül Ma már nem egyedülálló, hogy egy iskola diáksport- köre verseny (minőségi) szakosztályt működtet. A tatabányai Ságvári iskola viszont azzal büszkélkedhet, hogy az országban elsőként alakított ilyen szakosztályt. Itt többnyire az iskola mos­tani és volt tanulói sportol­nak. És a párbajtőröző lá­nyok felkerültek az országos felnőtt első osztályba. Min­den gondtalanul ment a maga útján, az iskola veze­tése támogatta a vívókat. A Ságvári DSE országosan el­ismert név lett, az iskola legjobb reklámhordozója. Most viszont a vívószakosz­tály képtelen tovább mű­ködni. Az ok: délutánonként 16.30-tól csak bérleti díj fi­zetése ellenében edzhetnek a tornateremben a vivők. És a tréningek csak ebben az időpontban lehetségesek. A Ságvári DSE elnöke az önkormányzatnak már le sem adta azt a pontérték­táblázatot, aminek alapján kapnák a ’92-es anyagi tá­mogatást. A bérleti díj ugyanis elvinné azt a ke­vés pénzt is, így a szak­osztály működése elképzel­hetetlen. Az viszont tény, hogy minden oktatási intézmény igyekszik bevételeit növel­ni. Ennek első számú for­rása a tornatermek bérbe­adása. Van, ahol ezer fo­rintot kérnek óránként. A pénztelenség miatt ilyen is előfordulhat. Egy iskola sa­ját diáksport-egyesületének szakosztályától kér bérleti díjat... Ügy hírlik, hogy a TBSC párbajtőr-szakosztálya is megszűnik anyagi okok mi­att. A megyeszékhely így vívósport nélkül marad. — énte — Ünnep előtt A sportban még nincs vége az 1991-es esztendőnek Nyer­gesújfalun. A városi polgár- mesteri hivatal a napokban küldött leveleket a helyi két általános iskolába, továbbá azokhoz a sportegyesületekhez, ahol nyergesújfalui általános iskolás fiúk és lányok sportol­nak. A várt válaszlevelekben a hivatal ajánlásokat kér az el­múlt év legjobb egyéni 6—14 évesei rangsorának összeállítá­sához. Jelölni február 15-ig le­het, a díjakat ünnepélyes ke­retek között adják át. A szer­vezők ígérik, hogy nem feled­keznek meg a díjazott sporto­lók edzőiről, illetve testnevelő tanárairól sem. 1 Totótippek 6. hét 1. Ascoü—Genoa x 2. Atalanta—Lazio x 3. Foggia—Fiorentina x 2 4. Milan—Juventus 1 5. Parma—Napoli x 6. Roma—Cagliari 1 7. Torino—Cremonese 1 8. Verona—Intern. 1 2 9. Casertana—Ancona x 2 10. Lucchese—Reggiana x iltlj. Messina—Bologna x \2 12. Pisa—Cosenza 1 1)3.1 Taranto—Udánese 1 x PótméNcéxés: 14^ Sampdoria—Bari L 1992. február 6., csütörtök

Next

/
Thumbnails
Contents