Dolgozók Lapja, 1985. február (40. évfolyam, 26-49. szám)

1985-02-18 / 40. szám

DOLOOZÓK LAPJA OLVASOSZOLGALATA Kossuth: 8.20: Mit üzen a Rá­dió? 9.00: A hét zenemüve — Verdi: Macbeth. 9.41: Gyermek­rádió. 10.05: Nyitnikék. 10.35: Földeák János versei. 10.45: Szecsődy Irén daljátékfelvéte­leiből. 11.05: A világítómester­ség története. 11.38: Goethe: "Wilhelm Meister tanulóévei. 12.30: Ki nyer ma? 12.45: Há­zunk tája. 13.00: Magyar elő­adóművészek albuma. 14.10: Nó­tamuzsika. 14.42: Sarusi Mihály: Pesti gyerekek.. 14.55: Édes anyanyelvűnk. 15.00: Mozgáste­rek. 15.30: Réti József opera­áriákat énekel. 16.05: Zenéről — gyerekeknek. 17.00: Eco-mix. L7.30: Az új zene szolgálatában. 18.01: A Bostoni Szórakoztató­zenekar játszik. 19.15—20.15: Körkép Nógrád megyéből. 21.30: Lukács György egyetemessége. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Halló, itt vagyok! 23.30: Mendelssohn: d-moll trió. 0.10: Ravel-művek. Petőfi: 8.05: Nemzetiségeink zenéjéből. 8.50: Délelőtti torna. 9.05—12.00: Napközben. 12.10: Szabó László rézfúvós szextett­je játszik. 12.25: Kis magyar néprajz. 12.30: Verbunkosok, katonadalok. 13.05: Pophullám. 14.00— 17.00: Kettőtől ötig — a Rádió kívánságműsora. 17.05: Újdonságainkból. 17.30: ötödik sebesség. 18.30: Az R-GO együt­tes felvételeiből. 19.05: Nóták. 19.30: Sportvilág. 20.03: Kap­csoljuk a Pesti Vigadót. Kb. 21.00: Régen találkoztunk. Kb. 21.15: Az operettest közvetíté­sének folytatása. Kb. 22.00: Az óvodától az egyetemig. Kb. 22.25: Részletek Deseő Csaba együttesének dzsesszlemezéről. 23.20: Népdalcsokor. 24.00— 4.30: Éjféltől — hajnalig. 3. műsor: 9.08: Dzsesszarchí­vum. 9.30: Zenekari muzsika. 10.20: Bizet operáiból. 10.50: Ka­marazene. 11.44: Zenekari mu­zsika. Ml.05: Rába Györggyel be­szélget Kabdebó Lóránt. 13.31: Operatörténeti ritkaságok. 15.17: Magyar zeneszerzők. 16.02: Mo­zart: A-dúr szimfónia. 16.30: Sammy Hagar felvételeiből. 17.00— 17.30: Iskolarádió. 17.30: A King’s Singers együttes mo­tetta-felvételeiből. 18.04: Bé­kés Pál: Nyelvlecke. 18.21: Esti muksika. 18.50: Egészségünkért! 19.05: Mit tudsz az építészetről? 19.35: Victoria de Los Angeles operaáriákat énekel. 20.10: A Liszt Ferenc Zeneművészeti Fő­iskola zenekarának Bach-hang- versenye. 20.49: A kamarazene kedvelőinek. 21.57: A hét ze­neműve. 22.38: Szimfonikus ze­ne. kor). KLUBMOZI: A 30—40-es évek magyar filmművészete (5- kor). Játszani kell (7-kor). TATA, Tö: A király és a madár (3'4 4-kor). Carmen (3 4 6-kor). Tavaszi szimfónia (8- kor). BÉKE: Bombajó bokszoló (3/4 6-kor). ESZTERGOM, PETŐFI: UFO Arizonában (1 2 4, 1 2 6 és 1/2 8-kor). SZABADSÁG: Kicsi és pici (7-kor). KOMAROM, JÓKAI: Redl ez­redes I—II. (5-kor). SZABAD­SÁG: Finom kis' bordély (7- kor). OROSZLÁNY, ADY: Az ön­védelem nagymestere (3/4 5­kor). Kincs, ami nincs (3 4 7- kor). KAMARATEREM: Hair (3 4 9-kor). ÁCS, SZIKRA: Lady Chatter- ley szeretője (7-kor). KISBÉR, KOSSLTTH: Egyipto­mi utas (5-kor). Nagy színész­egyéniségek (7-kor). KÖRNYE, PETŐFI: öklök és koponyák (12 7-kor). NYERGESÜJFALU, ALKOT­MÁNY: Barbara királyné sír­felirata (6-kor). TAT, DUNA: Emlékeim a ré­gi Pekingről (5-kor). KIÁLLÍTÁS Eltűnik egy régi kolónia cí­mű kiállítás, TATABANYA, MUNKÁSMOZGALMI ES IPAR­TÖRTÉNETI MÜZEUM. Fazekas Ferenc fazekas, népi iparművész kiállítása, TATA­BANYA, NÉPHAZ. Avar kutatások Fejér és Ko­márom megyében című kiállí­tás, TATA, KUNY DOMOKOS MÜZEUM. Krajcsirovits Henrik grafikus­művész kiállítása, DOROG, JÓ­ZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT GALÉRIÁJA. Görgényi István-emlékkiálif- tás, TATABANYA, KERNSTOK- TEREM. G. Nagy Nóra festőművész kiállítása, ESZTERGOM, PETŐ­FI SÁNDOR ALTALANOS MŰ­VELŐDÉSI KÖZPONT. Kecskés Agnes textiitervezö TELEVÍZIÓ POZSONYI TV 15.15: A haladó tapasztalatok iskolája. 16.00: Iskola-tv. 16.25: Bizalmas levelek. 16.55: Iránytű. 17.45: Kiskertészeti zöldségtermesztés. 17.55: A szo­cializmus világa. 18.20: Esti nie­se. 18.30: A rendőrség nyomoz. 18.35: Telesport. 18.40: A szo­cialista ember neveléséről. 19.10: Gazdasági jegyzetek. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Ramon Y Ca- jal. 21.10: Leszámolás a kocs­mában. 22.45: Bong. 16.40: Sí Világ Kupa. 17.20: Pionírok magazinja. 17.50: A felhőkből szállt alá. 18.30: A hét eseményei magyar nyelven. 19.00: Tv-torna. 19.10: Esti me­se. 19.30: Tv-hiradó. 20.00: Az új szlovák zeneművek hete. 20.30: Sportvisszhangok. 21.30: Időszerű események. 21.56: Idő- járásjelentés. 22.00: Ez történt 24 óra alátt. 22.10: Giorgione titka. BÉCSI TV 9.05: A mi világunk. A far­sang utolsó előtti napja. 9.30: Tv-főzőcske. 10.00: Iskolateleví­zió. 10.30: A szórakozott pro­fesszor. 12.15: Megöregedni — egészségesen. 13.15: Hírek. 16.30: Gyermekműsor. 18.D0: Osztrák képek. 18.30: MI. 19.00: Ausztria — ma. 19.30: Tv-híradó 1.20.15: Hétfő esti sport. 21.45: Magnum. Tv-filmsorozat. 22.30: Merészség fantáziával. II. PROGRAM 17.10: Akkoriban. 17.15: Or­vosi alapismeretek. 18.00: Az állatok világa. 18.30: Colorado Saga. 19.15: Ki ad többet? 19.30: Tv-híradó 1. 20.15: Hosszú út Alice Spings felé. 21.15: Tv­híradó. 2. 21.45: Schilling. 22.05: Amit mindig is tudni akar­tak a sexről. 23.30: L^ald Dahl szokatlan történetei. TATABANYA, TURUL: Gumi Tarzan (1/4 4-kor). Felborult egyensúly (1/2 6-kor). BÁ­NYÁSZ: Az istenek a fejükre estek (5 és 7-kor). SZABAD­SÁG: Gyilkosok utcája (5 és 7­iparmílvész kiállítása, KOMÁ­ROM, KISGALÉRIA. GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET ÁLLANDÓ ÜGYELET Tatabánya, Ságvári E. u. 5/e. 2 29. Gyógyszertár. Tatabánya, felszabadulás tér 12. 2/37. Gyógyszertár. Tatabányán más gyógyszertár nem ügyel. Dorog, Rákóczi u. 9. 2/7. Gyógyszertár. Kisbér. Batthyány tér 4. 2/12. Gyógyszertár. Komárom, Klapka Gy. a. 3. 2/14. Gyógyszertár. Nyergesújfalu, Kossuth u. 52. 2/17. Gyógyszertár. Tokodaitáró. József A. u. 35. 2/27. Gyógyszertár. Esztergom, Kossuth L. u. L 2/9. Gyógyszertár. VALTOZO ÜGYELET: Tata, páros héten: Kossuth tér 2.' 2/24. Gyógyszertár, párat­lan héten: Ady Endre u. 7. 2/22. Oyógyszertár. Oroszlány: páros héten: Rá­kóczi u. 82. 2/23. Gyógyszertár, páratlan héten: Táncsics M. u. 40. 2/34. Gyógyszertár. ÁLLATORVOSI ÜGYELET DOROG ÉS ESZTERGOM, VALAMINT VONZÁSKÖRZE­TÜK. ÜGYELETI SZÉKHELY: Dorog, Május 1. út 1. (a volt nagyközségi tanács épülete.) T.: Dorog 248. Ide tartozik: Dorog, Esztergom, Bajót, Pilis­marót, Dömös, Pilisszentlélek, Süttő, Tát, Nyergesújfalu, Mo­gyorósbánya, Tokod, Bajna, Epöl, .Csolnok, Dág, Máriaha- lom, Üny, Kesztölc, Leányvár, Nag>sáp, Piliscsév, Sárisáp. KOMAROM ÉS VONZÁSKÖR­ZETE. ÜGYELETI SZÉK­HELY: Komárom, KOMÉP­szálló, Táncsics u. 36. T.: Ko­márom 183. Ide tartozik: Ko­márom, Acs, Almásfüzitő, Ba- na, Csép, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Tárkány, vala­mint Oroszlány vonzáskörzeté­ből Szákszend. KISBÉR VÁROSI JOGÜ NAGYKÖZSÉG ÉS VONZÁS­KÖRZETE. ÜGYELETI SZÉK­HELY: Kisbér, Vágóhíd, Vér­Ide tartozik: Kisbér, Ászár, Acsteszér, Bakonysárkány, Ba- konyszombathely, Bakony­bánk, Bársonyos, Császár, APRÓHIRDETÉS Lukás — ingatlan Eladó azonnal beköltözhetően, /Tata II., városközpontban^ há- romszoba-összkomfortos, II. eme­leti lakás. Érdeklődni: ..Lift van” jeligén a tatai hirdetésfelvevftnél. Gesztenyefasor 1. 1251 Tatán, kétszobás. komfortos, nagyméretű, különálló házrész beköltözhetően, fizetési kedvez­ménnyel eladó. Cím: „Előnyös vétel” jeligén a tatai hirdetés­felvevőnél, Gesztenyefasor 1. 986 Bánhidán, Búzavirág u. 4. szám alatt építési telek eladó. Érdek­lődni: Tatabánya II., Vadvirág u. 60. alatt egész nap. 997 Külön bejáratú szoba kiadó férfinek, fürdőszoba-használattal. Baráti, Tatabánya, Mártírok u. 105. XII. Telefon: 14-222 (8—12 óra közt). 1010 Pécselyhez 2 kilométerre, (Meggyhegy) 480 négyszögöl nem közművesített gyümölcsös, rajta pince présházzal, megosztva is eladó. Irányár: lOOOTiégyszögöle. Érdeklődni: Tata, Bacsó Béla u. 66/18. Zöld Imre. 1023 Eladó Oroszlányban, a Homoki­dűlőben 278 négyszögöl szőlő. 225 négyszögöl zártkerttel, megosztva is. Érdeklődni: Oroszlány. Ha­raszthegvi út 11. alatt, 16 óra után. 1016 Eladó 2 szoba +- étkezős lakás, erkélyes, kp. í OTP-átvállalással. Érdeklődni lehet: Dorog, Fáy A. ltp. F'2. IV/15., Ecker. 1318 Családi ház eladó Héreg. Kos­suth u. 3. 1356 • Eladó családi ház 400 négyszög­öl telekkel. Érdeklődni lehet: Környe, Zsíros u. 5b. 1U54 Eladó Vértessomlón 2 szoba, konyhás családi ház 225 négy­zetméteres kerttel. Érdeklődni: Rákóczi u- 5. sz. alatt. 955 Kétszobás, összkomfortos csa­ládi ház eladó, vagy 1 emeletig tömblakásra cserélhető. Tata I., Táncsics Mihály u. 17 A. í 137 Majki Madárhegyen 200 négy­szögöl telek pincével, • hétvégi házzal eladó. Villany van, viz megoldható. Érdeklődni: Tatabá­nya V., Sallai tér 7. 111/12., este 6 óra után. 942 Eladó Komárom, Igmándi u. 44. sz. alatt üzlethelyiséggel (ható­sági húsbolt) családi ház. Érdek­lődni: Komárom, Zalka M. u. 4. II/21. 1299 Dorogon sürgősen eladó két­szobás. OTP-s öröklakás, kp. f OTP-átvállalásal. Érdeklődni: Do­rog, Hám K. ltp. 2. ILI/1. Márton János. 1227 Eladó 2 és fél szobás örökla­kás készpénz 4 OTP-átvállalás­sal. Paholik Lajos, Dorog, Fáy ltp. 3. IV/16. 902 Felvételre keresünk ipari üzemeinkbe FIATAL LAKATOS, FORGÄCSOLÖ SZAKMUNKASOKAT, HEGESZTŐKET, KOOPERÁTORT, gyártAselOkészItöt, MECHANIKAI MŰSZERÉSZT, NOl DOLGOZÓKAT FINOMMECHANIKAI SZERELÉSHEZ. Fizetés: teljesítménybérben. Jelentkezés: Aranykalász Mg. Tsz. Tokod, ipari üzeménél. 961 Esztergom városközpontjában 3 üzletnek, műhelynek alkalmas helyiség kiadó. „Centrum” jel­igére az esztergomi hirdetésfel­vevőbe. Széchenyi tér 14. 1264 Jármű Csepel fixplatós jó állapotban, érvényes forgalmival, sürgősen eladó vagy elcserélem. Érdeklőd­ni: Tata, Ságvári u. 85. Telefon: 81-222, 16 órától, hét végén egész nap. 1328 Jó állapotban lévő K.25-ös Ze- tor gumikkal, alkatrészekkel, eké­vel eladó. Érdeklődni: Kristóf. Várgesztes, Erdő sor 6. 1029 Jó állapotban lévő Volga, vonó­horoggal eladó. Bábolna, ölbó- puszta, Erdészház. 970 Eladó 1600-as Lada, hatéves, friss műszakival, G. Kovács, Sár­berki ltp. 129. 1340 ZUK nyitott tehergépkocsi el­adó, 15 hónapos. Kovács István, Ászár, Győr! u. 20. 1147 PT forgalmi rendszámú Tra­bant Limousin Special megkímélt állapotban eladó. Dr. Kiss fog­orvos, Naszály. Érdeklődni: kedd kivételével mindennap délután. 1269 Vegyes TURUL-TAXI. Telefon: 15-810. vagy 10-800. (Autómentés és te­herfuvarozás is). 1008 Világos szekrénysor, 2 fotellal, 2 heverővei olcsón eladó. Tata­bánya-Kertváros. Verebélyi u. 18. III 2. Érdeklődni: 16—18 óráig. 1330 Perzsa vörös Tabbi kancicám- mai pároztatást vállalok. Zöld Imre, Tata. Bacsó Béla 66/18. épü­let, I lh. IHM. 1022 Drótszórü német vizslakölykök, eladok. Érdeklődni: Tata II., Vö­rös Hadsereg út 39. IV/2. 16 óra után. 1143 Február 12-én elveszett gyer­mekeim kedvence, egv szép 7 hónapos vörösbarna farkasku­tya. Szeme körűi fekete karikák, jobb első Iában fehér folttal. Ma­gas jutalom ellenében Komarom 465 vagy 155-ös telefonszámon értesítést kér Pinlérné dr. Plank Magdolna. 1362 Értesítem kedves vásárlóinkat, hogy tatabánya-sárberki üzletso­ron (ÁBC mellett) megnyitottam virágboltomat. Virág, csokor, ko­szorú megrendelésüket a helyszí­nen és a 10-944-es telefonszámon várom. Hermann Ferenc. 998 Aluminiumreluxa-vásár! Rek­lámáron 790 Ft/négyzetméter. Színválasztással, szereléssel. Ér­deklődni: Tatabánya, délelőtt 12-774, délután 13-115. 673 Előnevelt tojó- és húshibrid csirkék február 18-tól kaphatók. Bolla László, Komárom, Gyár u. 38. 1105 Másfél tonnás ARO-val min­denféle magánfuvarozást vál­lalok. Gáspár Sándor, Nagyig- mánd, Jókai út 2. 1242 CENTRUM CB-TAXI és CB- AUTÓMENTŐ, TATABANYA. Te­lelőn: 12-300. 712 Női fehérneműt vásároljon a Bizományi Áruházban! Hálóin­gek: 160—260 forintig. Melltartók: 122 forinttól. Fehér pamutnadrá­gok 30 forintért. Köntösök: 330— 376 forintért. Nilprint otthonkák többféle színben 138 forintért. 1279 Állás Két fiatalember lakatos kép­zettséggel, gépkocsival, jogosít­vánnyal (D kategória nélkül) má­sodállást vállalna. „Minden le­hetőség érdekel 360488” jeigére a tatabányai hirdetőbe, Győri u. 12. 1030 Tatán üzemelő vendéglátóipari egységbe pultost felveszünk. Cím : „Szerződéses” jeligén a tatai hir- detésfelvevönél, Gesztenyefasor. 1. 1229 Pályázati felhívás! A Tatabányai Városi Tanács V. B. Ipari és Munkaügyi, Építé­si és Közlekedési, valamint Ter­melési és Ellátásfelügyeleti Osz­tályai pályázatot hirdetnek el­lenőrzési és árellenörzési mun­kakörök ellátására. Feltételek: felsőfokú végzettség, árszakértői, árkalkulátori szakképzettség, il­letve gyakorlat. Jelentkezés az osztályok vezetőinél, 1985. febru­ár 28-ig. 1319 Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik Ismerték és szerették, hogy a szeretett férj, édesapa és nagypapa, ID. FEKETS ZOLTÁN (nyugd. tanító) létének 76. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatá­sa 1985. február 21-én, U órakor lesz Tatán, az Almási úti temetőben. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága férj, gyer­mek, testvér és szeretett rokon, GAAL ISTVÁN 47 éves korában, türelemmel viselt, hosszú betegség után elhunyt. Temetése, 1985. február 19-én, 13 óra 30 perckor lesz a komáromi temetőben. A gyászoló család Mély megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik ismer­ték, szerették és tisztelték, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa és testvér, GEIER MIHÁLY (a KOMÉP nyugdíjasa) 54 éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt. Te­metése, 1985. február 20-án, 14 óra 30 perckor lesz ^ sík­völgyi temetőben. A gyászoló család A TATABÁNYAI INGATLANKEZELŐ felvételre VÁLLALAT keres JOGTANÁCSOST. ÉPÍTÉSZMÉRNÖKÖT, KÖZGAZDÁSZOKAT, TETŐFEDŐT, ELEKTROMŰSZERÉSZT, GÉPKOCSIRAKODÓT, ÉRINTÉSVÉDELMI ÉS SZABVÁNYOSSÁGI VIZSGÁVAL RENDELKEZŐ VILLANYSZERELŐT. Jelentkezni lehet: vállalatunk személyzeti vezetőjénél, Tatabánya II., Erdész u. E. Telefon: 11-522. 1051 A SZIM ESZTERGOMI MAROGÉPGYAR számítógép-vezérlésű szerszámgépek tervezéséhez, gyártásához és üzembe állításához az alábbi munkakörökbe vár munkatársakat: felsőfokú végzettséggel rendelkező: TERVEZŐMÉRNÖKÖT gépész- és villamos területre. NC-TECHNOLOGUST. Középfokú végzettséggel rendelkező: SZERKESZTŐT és MŰSZAKI RAJZOLÓT. Jelentkezni lehet: SZIMEM személyzeti osztálya. 2501 Esztergom, Ságvári E. u. 28. Telefon: 158. 975 ORVOSI ÜGYELET RÖVIDÍTÉSEK: T. — tele­fon. H— Cs. — Hétfötől-csütör- tökig. P. — Péntek. Sz. — Szombat. V. — Vasárnap. Hv., ü. — Hétvégeken és ünnepna­pokon. TATABANYA 1- es felnőttügyelet: I., Ne­dermann u. 26. T.: 12-800. Ide tartozik: I.—II.—III.—IV.—VI. körzet (kivéve Dózsákért, Sár­berek, Bánhidai lakótelep), Csákányos-, Körtvélyes-, Sik- völgypuszta. 2- es ügyelet: V., Kodály tér 4. T.: 14-089. Ide tartozik: Új­város, Dózsákért, Sárberek, Bánhidai lakótelep. H—Cs. du. 17—7.30. P. 15.30— H. 7.30 óráig. Hv., ü.: Környe, Tarján, Héreg, Vértessomló, Várgesztes, Vértesszőlős. Az l-es és 2-es gyermekügye- let helye és telefonja azonos a felnőttügyeletével. H—Cs. 17—23-ig, P. 15.30—23-ig, Sz. 7.30— 23-ig, V. 7.30—21 óráig. Ambulancia: V. kerület, Ko­dály tér 4. T.: 14-089. Sz. 7.30— 12.30-ig. Szakrendelések: belgyógyá­szat, sebészet, röntgen, labo­ratórium a II. sz. szakrendelő­ben, II., Dózsa Gy. u. 77. T. H 11-188. Baleseti sebészeti járóbeteg­ellátás folyamatosan, a nap minden órájában, a hét minden napján a Traumatológiai Állo­máson, II., Dózsa Gy.. u. 77. Fogászat: II., Dózsa Gy. u. 77. T.: 11-188. Sz. 7—13.30-ig. V. 8—14 óráig. Egyéb szakrende­lést a kórház osztályain látnak ei. BÁBOLNA. Felnőttügyelet: Mészáros u. 18. T.: 1. Ide tartozik: Acs, Bábolna, Bana, Tárkány, Nagy- igmánd, Csép, Kisigmánd. Sz. 7—H. 7 óráig. Ambulancia: Sz. 7—13-ig. KOMAROM Felnöttügyelet: Beöthy Zs. u. 4. T.: 285. H—Cs. 19—7-ig, P. 17—H. 7 óráig. Hv., ü.: Almás­füzitő, Mocsa, Ambulancia: Sz. 7.30—13-ig. Gyermekszakrende­lés : Sz. 8—13-ig, fogászat Sz. 8—12 óráig. OROSZLÁNY Felnöttügyelet: Fürst S. u. 25. T.: 216. H—P. 17—7-ig. Sz. 7—H. 7 óráig. Hv., ü.: Bököd, Dad, Kecskéd, Kömlod. Fogá­szat: Gárdonyi G. u. 10. T.: 196. Sz. 8—12-ig. DOLOOZÓK 1985. február 18,. hétfő

Next

/
Thumbnails
Contents