Dolgozók Lapja, 1980. május (33. évfolyam, 101-126. szám)

1980-05-16 / 113. szám

198#. május ífi., péntek DOLGOZOK LAPJA Két sportágban Elidöniők Talán Az Oktatási Minisztérium testnevelési és sportosztályá­nak megbízásából a megyei tanács művelődési osztálya, a megyei sporthivatal és a KISZ megyei bizottsága rendezi meg a középfokú iskolák országos kézilabda- és labdarúgó-baj­nokságának egyik elődöntőjét. A vetélkedőt Tatán, a megyei KISZ-bizottság vezetőképző iskolájában, illetve a Tatai AC labdarúgópályáján bo­nyolítják le szombaton, vasár­nap és hétfőn délelőtt. Kézilabdában a fiúk mező­nyében megyei bajnokságot nyert a Tatai Eötvös Gimná­zium. .így indul a vetélkedőn. A tataiakon kívül Győr-Sop- ron, Fejér. Pest, Veszprém megyék, valamint Budapest első helyezett középfokú isko­lái indulnak. A lányoknál Györ-Sopron. Fejér, Pest, Veszprém és Baranya megyék csapataival a Kisbéri Gimná­zium együttese veszi fel a versenyt. Az egyes játékna­pokon a mérkőzések délelőtt fél kilenckor, délután pedig három" órakor kezdődnek. Labdarúgásban Budapest bajnoka. Fejér. Pest megye és természetesen Komárom megye indul. Itt mindennap két mérkőzést bonyolítanak le, kilenc órától délig. Nem sikerült! Csütörtökön utolsó mérkő­zését játszotta a várnai női kosárlabda olimpiai selejtezőn a magyar válogatott. Az ola­szok elleni találkozón dőlt el, hogy az itáliai, vagy pedig a magyar együttes utaizhat-e a moszkvai olimpiára. Az ola­szok végeredményben hét jipont különbséggel nyertek és így a magyarok a selejtező 6. helyén végeztek, ők az első számú tartalékok, ha az előt­tük végzett csapatok közül va­lamelyik nem jelenne meg Moszkvában júliusban. Megyei középiskolások atlétikai verseaye Esztergomban rendezték mej a megyei középiskoláik III— IV. osztályosainak egyéni at­létikai versenyét. Az indulok száma — sajnos — nem tük­rözi azokat a törekvéseket, amely , az atlétikát, mint alapsportágat a megyén belül igyekeznek a középiskolások­kal megkedvelteim. Kiemelke­dő eredmények — elsősorban a korai időpont, kedvezőtlen időjárás és a pálya talaja mi­att — nem születtek, de a te­rületi illetve országos bajnok­ságon jó szereplést várunk Balogh László esztergomi. Szá­lai István és Pocsai Tamás ta­tabányai. valamint Marosi Dó­ra tatai és Bod a Agnes tatabá­nyai tanulóktól. Az I—II. osztályosok csapat- versenye Tatabányán volt, szintén rossz, esős időben, ör­vendetes a tatai gimnazisták előretörése ebben a fiatalabb korosztályban. A két korcso­port összesített csapatverse­nyében a leányoknál szoros küzdelemben immár nyolcad­szor egymás után lett az első a komáromi Jókai Gimnázium. A fiúk pontversenyét a min­den számban versenyzőt indí­tó tatabányai Közlekedésgépé­szeti Szakközépiskola nyerte. FIÜK: II. korcsoport (III—IV. osztály) csapatverseny: llo gát: l. Eszter­gomi Hell Szakközép (Kosztolán- czy, Kiss, Takács, Monostori, Ba­ranyai, Barta) 18.08-as átlag, 2. Tatabányai Közlekedésgépészeti 18.98. 3. Esztergomi Bottyán 20,78. Magas: 1. Tatai Eötvös (Berki. Szatmári. Strutlik. Flórián, Stég- mayer, Németh) 156-os átlag, 2. Komáromi Jókai 152, 3. Esztergomi Bottyán és Tatabanyai Közleke­désgépészeti 151. Távol: l. Eszter­gomi Bottyán (Csöllei, Tóth, Kecs­keméti, Pongrácz, Szilágyi, Kele­men), 539-es átlag. 2. Tatai Eötvös 542, 3. Tatabányai Közlekedésgé­pészeti 537. , Súly: 1. Tatai Eötvös (Kútvölgyi, Németh, Turbók. Dómján, Berki, Dalios) 11,15-ös átlag. 2. Tatabá- nj'ai Közlekedésgépészeti 10.98, 3. Esztergomi Bottyán 10.03. Diszkosz: 1. Esztergomi Bottyán (Hajós, Kecskeméti. Csörteti. Kelemen, Fe­kete. Dinnj'és) 27.76-os átlag. 2. Tatai Eötvös 26,01. 3. 317-es DSK 24.28. Gerely: 1. Tatai Eötvös (So- ponyai. Lovas. Siny. Szabó. Slrub- lik, Bereki) 40.94-es átlag. 2. Tata­bányai Árpád 36,86, 3. Esztergomi Bottyán 33.47. 3000 m: 1. Tatabányai Árpád (Asztalos, Izing, Szakály, Utto, Gereci, Hoffman) 1U :18.36-os átlag, 2. 317-es DSK 10:40,5, 3. Esztergomi Hell 11:3.04. 4>:l(K)-as váltó: 1. Ta­tai Eötvös (Dómján. Sanyi. Hor­váth, Berki) 48.5. 2. Esztergomi Bottyán 49.4, 3. Tatabányai Közle­kedésgépészeti 49.5. 4x4'O0-as váltó: 1. 314-es DSK (Erdélyi. Polmüller, Kincses, Bernhart) 3:52,4. 2. Tatai Eötvös 3:54.9, 3. 317-es D'SK 3:58.. 4x1500: 1. Tatabányai Árpád (Asz­talos. Szakály, Utt.ó. Szína) 18:32.6, 2. Tatai Eötvös 19:27, 3. Esztergo­mi Hell 19:35. I. korcsoport (I—IT. osztály) : egyéni verseny győzteséi: 100: 1. Balogh' László (Esztergomi Hell) 11.4. 200: 1. Balogh László (Hell) 24.0. 400: 1. Szalai István (Tb. Közlekedésgépészeti) 53.9. 800: 1. Greiner Zoltán (Esztergomi I. Ist­ván) 2:09.8. 1500: 1. Szalai István (Tb. Közlekedésgépészeti) 4:25.1. 3000: 1. Pocsai Tamás (Tatabányai Árpád) 9:59,5. 110 gát: 1. Hajnal Károly (Hell) 17.06. 4x100-as váltó: 1. Tatai EötT vös (Michl. Hencz, Cifra, Breznai) 47,9. 2. Komáromi Jókai 48.4. 3. Esztergomi Bottyán 48.5. 4x400: 1. Esztergomi Bottyán (Szentgyörgyi, Kékesi. Kuczur. Novak) 3:51.8. 2. Tatabányai Közlekedésgépészeti c .-r> n. <* o-l n név A -Aft •> TUT a ff a s • Kézilabda i\ B II Értesítjük vevőinket, hogy a választék bővítése és az olcsóbb takarmá­nyozás érdekében a már forgalomban lévő baromfinevelő- és süldőtakar- mány-koncentrátumok mellett megkezdjük a háztáji tojó- és a keca- takarmány - koneentrátumok értékesítését. A háztáji tojótakarmány-koncentrátumból megfelelő hígítással „Fázisos I.” és „Fáz^sos II.” tojótáp, míg a kocatakarmány-koncentrátumból vem- heskoca-táp és szoptatókoca-táp állítható elő. Kérje tájékoztatónkat takarmányeladó-helyeinken! Eladóhelyeinken takarmánymész (Futor) és takarmánysó is kapható. A közeli napokban az alábbi nagyobb eladóhelyeinken megkezdjük a köles forgalmazását is: 1. Trompos Róbert (Tb. Kőzleke- öéa gépészeti) ieo. Távol; 1. Kötő­di Mihály (Tatabánya Árpád) 6.23. Hármas: 1. Juhász János (Komá­romi Jókai) 12,95. Súly: 1. Bok­ros Gábor (Esztergomi Bottyán) 12,72. Diszkosz: 1. Bokros Gábor (Esztergomi Bottyán) 41.22. Ge- ro'.y: 1. Caauki István (Hell) 49.20. Kalapács: 1. Bokros Gábor (Esz­tergomi Bottyán) 24,70. A fiú pontverseny összesített eredménye: 1. Tatabányai Közle­kedésgépészeti Szakközép 156. 2. Esztergomi- Boltyán Szakközép. 140, 3. Tatai Eötvös Gimnázium 12G. 4. Tatabányai Árpiid Gimnázium 70, 5. Esztergomi Heli Szakközép 76, «. Komáromi Jókai Gimnázium 67 pont. LÁNYOK: II. korcsoport: (III—XV. osz­tály): csapatverseny: íoo gát: 1. Komáromi Jókai (Paku. Győrfi. Kelemen, Ben esik, Kévés, Lukacs) 16.32-cs átlag, 2. Tatabányai Köz- gazdasági 18,52, 3. Tatabányai Egészségügyi 19.26. Magas: 1. Tata­bányai Közgazdasági (Kozna, Farkas, Juhász, Goór, Kiss, Gá­lán) 141-es állag, 2. Tatabányai Kereskedelmi 136. 3. Komáromi Jókai 131. Távol: Tatabányai Köz- gazdasági (Kozma, Goór, Kiss, Farkas, Juhász, Gaján) 4,61-es át­lag. 2. Komáromi Jókai 4.57, 3. Tatabányai Egészségügyi 4,46. Súly: 1. Tatabányai Egészség- ügyi- (Tarján, Zubor, Rebi, Gulyás, Papp. Weisz) 8.13-as átlag. 2. Ko­máromi Jókai 8,0«, 3. Tatai Eötvös 7.°7. D:szkosz: 1. Tatai Eötvös (Halmos, Csejkei. Farkas, Nagy, Tamáska, Kovács) 23.51-es átlag, 2. Tatabányai Közgazdasági 21.80, 3. Tatabányai Egészségügyi 21.48. Gerév: 1. Tatabányai Közgazdasá­gi (Pomá.ri, Gulyás, Ga.ián. Si­mon. Kiss. Wiszt) 24.08-es átlag, 2. Tatai Eötvös 23.41. 3. Tatabá­nyai Egészségügyi 22,79. 4x100: 1. Tatabányai Közgazdasá­gi (Kiss. Farkas, Kanyó, Gaján) 53,6. 2. komáromi Jókai 55,3. 3. Tatabányai Egészségügyi 55,7. 4x300: 1. Tatabányai Árpád (Erdé­lyi, Perlaki, Vadai, Tóth) 3:04,4, 2. Tatabányai Közgazdasági 3:07,4, 3. Komáromi Jókai 3:10,3. 4x800: 1. Tatabányai Árpád (Periaki, Vadai, Ruzicska, Tóth) 10:42.5, 2. Tatabá­nyai Kereskedelmi 11:13,3, 3. Ta­tai Eötvös n:23,2. I. korcsoport (I—IT. osztály): egyéni győztesei: 100: 1. Ruzicska Hilda (Tb. Közgazdasági) 13.7. 200: 1. Ferencz Éva (E.-gomi Dobó) 29.2. 400: 1. Kácsor Anna (Komáromi Jókai) 65 0. 800: 1. Va-a^di F-zsé- bet (Tatai Eötvös) 2:45,0. 1560: 1. PaDD Piroska (Komáromi Jókai) 6:31.3. 100 gát: 1. Gábris Anikó (Komáromi Jókai) 16.7. 4x100: 1. Komáromi .Tókai (Gábris, Kácsor. M-otuz, Szabó) 55.2, 2. Tatai Eöt­vös 58.6, 3. Tatabánvai Közgazda- sági 56.9. 4x400: 1. Komáromi Jó­kai (Gábris, Kácsor. Póczi, Motuz) 4:50,9. 2. Tb. Egészségügyi 5:12,0, 3. Tb. Közgazdasági 5:17,1. Magas: 1. Boda Ágnes (Tb. Köz­gazdaság!) 160, Távol: 1, Gábris Anikó (Komáromi Jókai) 501. Súly: 1. Marosi Dóra (Tatai Eötvös) 11,15. Diszkosz: 1. Zentner Ildikó (Tatai Eötvös) 20,94. Gerely: Csanki Il­dikó (Tatai Eötvös) 38.20, A Irány pontverseny összesített eredménye: 1. Komáromi Jókai Gimnázium 172, 2. Tatabányai Köz- gazdasági Szakközép 165. 3. Tatai Eötvös Gimnázium 150. 4. Tatabá­nyai Egészségügyi Szakközép 98. 5. Tatabányai Kereskedelmi Szak­munkásképző 40, 6. Tatabányai Árpád Gimnázium 28 pont. ÁCS TATA Terményraktár, Nagykert u. 62. KOMAROM TATABANYA Jedlik A. u. 46. Beloiannisz u. 32. MOCSA NYERGESÜJFALU Kiss u. 11. Jókai u. 22. NAGYIGMÄNÖ OOROG Árpád u. 2. Piac tér SZÖNY ESZTERGOM Petőfi u. 28. Földműves u. 12. KISBÉR ALMÁSNESZMÉLY Terményraktár, Terményraktár. Egy sovány pont Nem ment a játék NB Il-es kézilabda-együtteseinknek. Két férficsapalunk kikapott, s a TAC női gárdájának is csak döntetlenre futotta. So­vány vigasz, hogy a férfi mér­kőzéseken igén gyenge játék- vezetés volt. TATAI AC—GYŐRI ÉLELMISZER NŐI 15:15 (6:9) Tata, 200 néző, v.: Király, Pergel. TAC: Kéziné — Szép, Németh P.. Sárosi. öller. Ne­mes, Schreiner. Cserék: Kosz- J tyű, Hajler, Heténvi, Szme- tánné. Blázsik. Edző: Kasza János. A múlt évi bajnokság má­sodik és harmadik helyezett­jének összecsapását nagy vá­rakozás előzte meg. Rosszul kezdődött a TAC szempontjá­ból a mérkőzés; kimaradt egy nagy helyzet, mijd rossz kapu' ra lövések sorozata követke­zett, így a győri csapat 4:l-re elhúzott. A félidő közepére sikerült ugyan az egyenlítés (6:6), ám ezzel a tatai együt­tes ellőtte a puskaporát. A második félidő első felé­ben a tataiak igyekeztek le­dolgozni hátrányukat,' ám a győriek minden góljukra vá­laszollak, így maradt a kü­lönbség. A vendegek az utolsó tíz percre elfáradtak. A jobb erőnléttel rendelkező hazaiak ekkor egyenlítettek, sőt a be­fejezés előtt két perccel még vezettek is! Egy védekezési hiba azonban elég volt ahhoz, hogy az ellenfél megszerezze az egyik pontot. Rosszul játszott ezen a mérkőzésen a TAC, csak az utolsó tíz perc volt elfogad­ható! Góllövők: Németh P. 7, Sárosi 3. Schreiner 2, öller, Hajler, Hetényi. TAPOLCAI BAUXITBÁNYÁSZ— RÁKÓCZI SE FÉRFI 20:13 (12:5) Tapolca, 200 néző, v.: Szabó I., Szentgyörgyi. Rákóczi: Hadár — Apáti, Czibere, Sza­bó, Kovák, Zsódi. Bene. Cse­rék: Czinkóezi, Üjvári, Nagy K., Kottlér, Molnár. Edző: Kolozs Tibor. Orkánszerű szél, szakadó eső várta a csapatokat Tapol­cán. A körülményekhez a ha­zai együttes alkalmazkodott jobban, a tizedik percben ugyanis 6:2-re vezetett. Ebben erősen ..besegített” a tataiak gyenge védekezése. Akadozott a támadó játék is, nyolc biz­tos gólhelyzetet elhibáztak a honvéd fiúk. Az ellenfél gyors indításokkal és büntető dobá­sokkal fokozatosan elhúzott. A második játékrész már jobban kezdődött, a félidő kö­zepére 14:9-re alakult az eredmény. Ezután erősen vi­tatható játékvezetői ítéletek­kel tíz perc alatt 18:10-re ve­zetett a Tapolca. Az utolsó percekben felváltva estek a gólok. A Rákócziból négy já­tékost állítottak ki időlege­sen a játékvezetők. Irreális időben, gyenge já­tékvezetés volt. A hazai együt­tes kevesebbet hibázott. Gól­lövők: Apáti 5, Szabó, Zsódi,' Bene 2—2. Czibere, Üjvári. KAPUVÁRI SE—KÖRNYEI MEDOSZ FÉRFI 20:18 (12:8) Kapuvár, 200 néző, v.: Bá­rány, Kovács F. Környe: Sza­bó — Dénes, Hernicz, Haff- ner. Pavelljia, Wittmann. Sző- gyéni Z. Cserék: Sándor. Pa- velkó. Szogyéni A.. Prekop- csák, Paszinger. Edző: Farkas­völgyi Ákos. A hazai pálván a kapuvár­ak újonc gárdája elismerésre méltó eredményeket ért el, eddig ám a környeiek mégis győzelmi reményekkel léptek a játéktérre. Az első tíz perc­ben akár el is dönthették volna a mérkőzést: sikerült több gólos vezetést szerezni. Ezután azonban sorra kima­radtak a tiszta gólhelyzetek,' s a hazaiak fordítottak. A második félidő első felé­ben a kaouváriak tovább nö­velték előnyüket. Sajnos a környei játékosok nem tudták elviselni a minősíthetetlenül rosszul bíráskodó játékvezetők ítélkezéseit. A befejezés előtt tíz perccel még felcsillant a remény az egyenlítésre, ám ekkor kiállításokkal, fordított ítéletekkel léptek közbe a bí­rók. Bár a vereség oka kétség­telenül a játékvezetésben volt,' jobb lett volna, ha a környel fiúk inkább a játékra kon­centráltak volna! A mérkő­zésnek egyébként az MKSZ- ben folytatása várható. Gól* lövők: Wittmann 6, Pavelka 5, Hernicz 4, Dénes, Pavelkó,' Passzinger. Mindhárom csapatunk a hét végén szombaton játszik. A TAC Szombathelyre, a Rákóczi SE Budapestre a Ganz—MÁ- VAG-hoz utazik. A Körnve otthonában fogadja délután négy órakor a Mecseki Szén­bányák csapatát. ökölvívó Fradi Kupa Budapesten, a Ferencváros Üllői úti sportcsarnokában rendezték a hagyományos Fradi Kupa ökölvívó küzdel­meket. 44 egyesület ifjúsági és felnőtt versenyzője lépett szorítóba. A nagyszámú in­duló miatt a selejtezők 3 na­pon át zajlottak, majd egy újabb időpontban rendezték az elődöntőket és a döntőket. Megyénket az OBSK. a TBSC, a DÄC és a KOMÉP szakosz­tályai képviselték. Eredmények. ifjúságiak: Légsúly:... 3. Ágoston (KOM­ÉP). Könnyűsúly: 1. Hideg (OBSK), a legharcosabb ver­senyzőnek járó díjat is meg­kapta. Középsúly: . .. 2. Holló Zs. (OBSK). Kisváltósúly: ... 3. Téglási (TBSC). Nagy­váltósúly: 1. Lázár (KOMÉP), Nehézsúly: 1. Preczinger J., 2. Cser K. (mindkettő KOM­ÉP). Csapatban: 1. Ú. Dózsa, 2. Ferencváros, 3. KOMÉP. Felnőttek: Véltósúly: ...2. Vajda A. (TBSC). Nagyváltó­súly:... 2. Borók I. (TBSC), Nehézsúly: ...2. Ormai I. (TBSC). Szupernehézsúly: 1, Réder I. (TBSC). A cselgáncs EB előtt Komárom megyei Gaisonaforgalmi és ^agomipari Vállalat KOMÁROM 2828 Gelencsér a felnőttek között Hót hónappal ezelőtt Gelen­csér Imre, a TBSC fiatal csel- gáncsozója a junior EB-re ké­szült. ahol bravúros szereplés­sel ezüstérmet szerzett. Az azóta eltelt idő alatt Gelencsér annyit fejlődött, hogy a szö­vetség nevezte'a felnőtt csel­gáncs Éurópa-bajnokságra. Indulás előtt, hétfőn — ekkor csatlakozott társaihoz Buda­pesten, hogy másnap együtt induljanak Bécsbe, a verseny színhelyére —' még egy utolsó taktikai megbeszélésre kereste fel edzőjét. Németh Ferencet. Hármasban beszélgettünk: — Imre, az idei nemzetközi eredményeid igen tiszteletet parancsolóak. Négy nemzet- közi versenyen vettél részt, és abból háromszor dobogós vol­tál, olyan ellenfeleket győz­tél le, mint a többszörös EB- bajnok Möller vagy Reismann. Mit vársz ezek után magadtól a bécsi EB-n? — Esélyeket latolgatni nem tudok, és nem is akarok. Éle­tem első felnőtt EB-.jén tisz­tes helytállást és olyan ered­ményt várok magamtól, ami lehetőséget ad a moszkvai olimpián való szereplésre. A következő kérdés az ed­zőnek szólt: — „Cselgáncsber­kekben” az a vélemény "járja, hogy az ilyen viharos fejlő­dést, mint Imréé, rendszerint komoly visszaesések követik, részben fizikai, részben lelki okok miatt. Gelencsérnél mi várható? — Nem hinném, hogy ez bekövetkezik — mondta Né­meth Ferenc. Á visszaesés csak akkor „törvényszerű”, amikor nincs megfelelő alapja a felépítménynek, amikor egv versenyzőt úgy terhelnek, hogy előtte nem kapta meg a megfelelő fizikai és lelki alap­képzést. Gelencsér előző ed­zője, az oroszlányi Takács János olyan alapokkal küldte hozzánk versenyzőjét, amelyre nyugodtan lehet építkezni. Véleményem szerint nem hogy összedőlni, még meg­süllyedni sem fog ez a „ház”. Persze, egy időre azért Imre is „el fog tűnni” a hazai és nemzetközi mezőnyből. Mert az olimpia után. ősszel, ő is. mint minden fiatalember, be­vonul katonának. , — JL — ' /

Next

/
Thumbnails
Contents