Zsidó Gimnázium, Kolozsvár, 1942

KOLOZSVÁRI TANKERÜLET A KOLOZSVÁRI IZRAELITA KOEDUKÁCIÓS GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVÉ Az 1942-43. TANÉVRŐL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK XXIII. ÉVÉBEN SZERKESZTETTE: BACH ENDRE Dr. MB. IGAZGATÓ ISKOLAFENNTARTÓK: A KOLOZSVÁRI IZR. HITKÖZSÉGEK. 1943. KIADTA AZ ISKOLA IBAZQaTÓSÁQA, KOlOZsVAR, Szamos-utca 1*. (Telefon: 18-74)

Next

/
Thumbnails
Contents