Strihó Gyula: A Budapesti Önkéntes Mentő-Egyesület története 1887-1897 (Budapest, 1897)

1 Ő CS. ES KIR. FENSÉGE JÓZSEF FŐHERCZE1 VÉDNÖKSÉGE ALATT MŰKÖDŐ J p BUDAPESTI ÖNKÉNTES MENTŐ-EGYESÜL^ ALAKULT 1887. MÁJUS HÓ 8. KÖZPONTI ÁLLOMÁS (ELSŐ SEGÉLY) Y., MARKÓ-ÜTCZA 22. SZ. ÖNKÉNTES MENTŐ-EGYESÜLET TÖRTÉNETE 1887. évi május hónap 8. — 1897. évi május hónap 8. AZ EGYESÜLET ÉVTIZEDES JUBILEUMÁNAK EMLÉKÉRE A VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL IRTA STRIHÓ GYULA A B. Ö. M. E. TITKÁRA. BUDAPEST PESTI KŐNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. 1897.

Next

/
Thumbnails
Contents