Dr. Bókai Árpád tanítványainak dolgozatai

Antal János: Kísérleti adatok az acut phosphormérgezés kezeléséhez

Közlemény a budapesti magy. kir. tudomány-egyetem gyógyszertani intézetéből. Kísérleti adatok ^ az acut phosphormérgezés kezeléséhez. A budapesti kir. orvosegyesület 1891. november 7-diki ülésén előadta Bókái Árpád dr. egyet, tanár. Különlenyomat az ,,Orvosi Hetilap“ 1891. évfolyamából. BUDAPEST, A PESTI LLOYD-TÁKSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1891.

Next

/
Thumbnails
Contents