A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem szabályzatai 1909-1937

A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem tanulmányi, fegyelmi és tandíjszabályzata (1909)

A BUDAPESTI I KIRÁLYI MAGYAR TIT ROMÁN Y-E (Jóváhagyatott a vallás- és közoktatásügyi minister 1891. évi 28.458. sz. a. kelt rendeletével.) (A módosító, kiegészítő, magyarázó vagy megszüntető intézkedések kivonatosan közösítetnek a rectori hivatal által.) ÖTÖDIK, ÁTDÖLGOZOTT JEGYZETES KIADÁS. A MAGVAK ÁLLAM TULAJDONA. MINDENNEMŰ UTÁNNYOMÁS TILOS. BUDAPEST, M. KIR. TUDOMÁNYEGYETEMI NYOMDA. 1909. r SZABÁLYZATA. TANULMÁNYT, FEGYELMI ÉS TANDÍJ

Next

/
Thumbnails
Contents