A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1897-1898 (Budapest, 1898)

KIRÁLYI MAGYAR TUDOMÁNY-EGYETEM^ MDCCCXOVn-XCVIlI. TANÉVBE. BUDAPEST, NYOMATOTT A MAGYAR KIRÁLYI TUD.-JSGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN. ALMANACHJA

Next

/
Thumbnails
Contents