A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1896-1897 (Budapest, 1897)

A BUDAPESTI !--------------------------------------­K IRÁLYI MAGYAR TUDOMÁNY-EGYETEM MDCCCXCVI-XCVII. TANÉVBE. * f ni i BUDAPEST, NYOMATOTT A MAGYAR KIRÁLYI TUD.-EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN. ___________­1 8 9 7'­ALMANACHJA

Next

/
Thumbnails
Contents