A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1893-1894 (Budapest, 1894)

A BUDAPESTI KIRÁLYI MAGYAR TUDOMÁNY-EGYETEM ALMANACHJA MDCCCX1CIII. — XCIV. TANÉVBE. BUDAPEST, NYOMATOTT A MAGYAR KIRÁLYI EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents