A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem szabályzatai 1859-1893

A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem tanulmányi, fegyelmi és leczkepénz szabályzata (1891)

FEGYELMI ÉS LECZKEPÉNZ­SZABÁLYZATA. (Jóváhagyatott a vallás- és közoktatásügyi minister 1891. évi 28.458. sz. a. kelt rendeletével.) 18 9 1. KIRÁLYf MAGYAR TUDOMÁNY-EGYETEM TANULMÁNYI, A BUDAPESTI

Next

/
Thumbnails
Contents