A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1884-1885 (Budapest, 1885)

Történeti visszapillantás

.5 A zni óváralj ui uradalomhoz tartozó szolkai és a háromszlécsi jószágtestek csekély jövedelmezésök miatt 1874. és 1875. évben, az előbbi 15,200 forintért, az utóbbi 61,000 forintért, a körmöczi papir- malom pedig 15,000 forintért adattak el. Az egyetem rendes szükségletei 1885. évre 575,186 irtot o. é. tesznek ; alapértékének jövedelme 190,469 frt. o. é. Az 1791. évben kiküldött országos választmány munkálata alap­ján készült 1806. évi tanulmányi rendtartás (Ratio Educationis) a bekövetkezett tanévben lépett életbe, és lényegében 1848-ig a tanszer­vezet szabályául szolgált. Az 1848. 19. törvényczikk az egyetemet közvetlenül a közok­tatásügyi miniszter hatósága alá helyezte, és a tanszabadság elvét mondotta ki. Az annak megfelelő részletes intézkedések utóbb közrebocsátott szabályrendeletek által történtek.

Next

/
Thumbnails
Contents