A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1884-1885 (Budapest, 1885)

A BUDAPESTI ví K1R. MAGYAR TUDOMÁNY-EGY ETEM ALMANACHJA MDCCCLXXX1V—LXXX P UDAPEST, NYOMATOTT A MAGYAR KIRÁLYI EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents