A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1883-1884 (Budapest, 1884)

A BUDAPESTI KIR. MAGYAR TUDOMÁNY-EGYETEM ALMANACHJA MDCCCLXXXIIl -LXXXIY-ROL BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Thumbnails
Contents