Zemplén Géza: Az enzimek és gyakorlati alkalmazásuk (Budapest, 1915)

AZ ENZIMEK ÉS GYAKORLATI ALKALMAZÁSUK IRTA: ZEMPLÉN GÉZA A MAGYAR CHEMIAI FOLYÓIRAT jt XIX—XX. ÉVFOLYAMÁNAK MELLÉKLETE 30 RAJZZAL MAGYAR JtNO könyvkereskedő» Bo. IV., Muzeum-krt. 17. T.: ÍM-5Ő5. BUDAPEST A KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT KIADÁSA (Budapest, VIII., Esztcrházy-utcza 16) J9I5

Next

/
Thumbnails
Contents