Wolstein Amadeus János: A' meg-romlott, és külömbb féle nyavalyában sinlödö, mint pedig, a' sértö Eszközök által meg sebesitett Állatoknak Orvoslásárul, s' Gyogyétásárul való oktatás (1785)

A9 MEG-ROMLOTT , ÉS KÜLŐMBB FÉLE NYAVALYÁBAN SINLÖDÖ , mint pedig ti fertő Eszközök által meg febeíitett Álla\oknak Orvosláfárul, ’s Gyógyétáfárul OKTATÁS, Mellyet A’ fzükfégcs, és fölötte hafznos OrvoíTágokkal egygyütt WOLSTEIN ÁMADEUS JANOS az Orvoslásnak , és Scb-Gyogy étásnak Doktora, Felséges Tsifzár, ’s Királyi állat -Ifpitáiyban A’ Praktika Barom- Orvoslásnak Direktora , és Nyilván való Moftani Tanítója eleinten a9 Hadi - Kovátsok fzámára Német Nyelven ki- adott, moll pedig Kedves-Magyar Nemzetének, és a* koz-Jónak Hasznáért Az Elöl-Járok Engedelmével Magyar Nyelven v ki - botsátott , SZEKER KÁROLY JANOS Egy az Embereket, és Barmokat Orvosló-Tudomány­nak Tudósai közzül. Bétsben Nemes de Kurtzbek Jófef Betűivel. 1785*

Next

/
Thumbnails
Contents