Szakcikk gyűjtemény

Török József: A két magyar haza első rangú gyógyvizei és fürdő-intézetei

A 'i/ KET MAGYAR HAZA ELSŐ RANGÚ GYÓGYVIZEI ÉS FÜRDŐ-INTÉZETEI. TERMÉSZET- VEGY- ’S GYÓGYTANI SAJÁTSÁGAIKBAN ELŐTERJESZTVE. A’ M. TUDÓS TÁRSASÁG ÁLTAL KOSZORÚZOTT FALIAM mU. IRTA TÖRÖK. JÓZSEF, PESTEN, NYOMATOTT BEIMEL JÓZSEFNÉL. • 1848. _ O RVOS- ÉS SEBÉSZTUDOR, A’ DEBRECZENI REF. FŐISKOLÁBAN VEGY­TAN ÉS TERMÉSZETRAJZ NY. R. TANÁRA, A’ KIR. M. TERMÉSZETTUDO­MÁNYI TÁRSULAT, A’BUDAPESTI KIR. ORVOSEGYLET RENDES. A PESTI ORVOSI KAR ’S A’ TUDÓS TÁRSASÁG LEV. TAGJA. A' MAGYAR 1R0DAL0MTERJESZT0 TÁRSULAT.

Next

/
Thumbnails
Contents