Szumowski Ulászló dr.: Az orvostudomány története bölcsészeti szempontból nézve (Budapest, 1939)

AZ ORVOSTUDOMÁNY TÖRTÉNETE Jlcsészeti szempontból nézve SM/ ? 'zs ( ^ ORVOSOK ÉS ORVOSTANHALLGATÓK SZÁMÁRA IRTA: DR MED. ET PHIL. SZUMOWSKI ULÁSZLÓ A JAGELLÓ-EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI KARÁNAK NYILV R. TANÁRA ÉS AZ 1938/39. ÉVI DÉKÁNJA. I A LENGYEL EREDETIBŐL FORDÍTOTTA, MAGYAR VONATKOZÁSÚ JEGYZETEKKEL, IDŐRENDI TÁBLÁVAL ÉS ÁBRÁKKAL ELLÁTTA: DR VITÉZ HERCZEG ÁRPÁD ! 4 t BUDAPEST A MAGYAR ORVOSI KÖNYVKIADÓ TÁRSULAT KIADÁSA, 1939. FŐBIZOMÁNVOS EGGENBERGER-FÉLE KÖNYVKERESKEDÉS (RÉNYI KÁROLY)

Next

/
Thumbnails
Contents