Szyl Miklós: Csepregi mesterség, az-az: Hafenreffernek magyarrá fordított könyve eleiben függesztett leveleknek czégéres czigánysági és orcza-szégyenítő hazugsági (Budapest, 1900)

M V CSEPREGl MESTERSÉG, AZ-AZ : HAFENREFFERNEK MAGYARRÁ FORDÍTOTT KÖNYVE ELEI­BEN FÜGGESZTETT LEVELEKNEK CZÉGÉRES CZIGÁNYSÁGI ÉS ORCZA-SZÉGYENÍTŐ HAZUGSÁGÉ MELLYET AZ IGAZSÁGNAK ÓTALMÁRA ÍRT SZYL MIKLÓS. SAJTÓ ALÁ RENDEZTE RAPAICS RAJMOND, CS. ÉS KIR. T. UDVARI KÁPLÁN, THEOL. DOCTOR, A BUDAPESTI KIR. TUD.-EGYETEMEN NY. R. TANÁR. BUDAPEST, 1900. NYOMATOTT A M. KIR. TUD.-EGYETEMI NYOMDÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents