Schmieden Viktor: Sebészeti műtéttan (Budapest, 1923)

SCHMIEDEN VIKTOR A FRANKFURTI EGYETEM NY1LV. RENDES TANÁRA SEBÉSZETI MÜTÉTTAN A NYOLCADIK NÉMET KIADÁST FORDÍTOTTA KUBÁNYI ENDRE dr. EGYETEMI TANÁRSEGÉD AZ ERZSÉBET KIRÁEYNÉ TUD. EGYETEM SEBÉSZETI KLINIKÁJÁN ÁTNÉZTE ÉS ELŐSZÓVAL ELLÁTTA VEREBÉLY TIBOR dr. EGYET. NY. R. TANÁR, A BUDAPESTI PÁZMÁNY PÉTER TUD. EGYETEM ELSŐ SZÁMÚ SEBÉSZETI KLINIKÁJÁNAK IGAZGATÓJA 471 ábrával. A szigorlati tételek fellffiiíÉétéá^ChJ. BUDAPEST A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT KIADÁSA

Next

/
Thumbnails
Contents