Schmidt T. dr.: Az anatomi alapvonalai (Budapest, 1904)

AZ ANATÓMIA ALAPVONALAI. IRTA DE SCHMIDT T. A MÁSODIK KIADÁST MAGYARRA ÁTDOLGOZTA DE LOBMAYER GÉZA A BUDAPESTI >1. KIK. TUD. EGYETEMI I. SZ. ANATÓMIAI INTÉZET GYAKORNOKA. BUDAPEST. F R A N KLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA. 1904.

Next

/
Thumbnails
Contents