Schmid Hugó: Sebészi műtéttan orvostanhallgatók és gyakorló-orvosok számára (Budapest, 1889)

P ff r SEBÉSZI MUTETTAN ORVOSTANHALLGATÓK ÉS G YA K 0 R L 0-ORVO SOKSZÁM A R A. IRTA SCHMID HUGÓ tr. A BUDAPESTI M. K. T. EGYETEMEN A »SEBÉSZI MŰTÉTTAN« KÉPESÍTETT MAGÁNTANÁRA, POZSONYI M. K. ORSZÁGOS KÓRHÁZI MŰTÖ-FÖORVOS. GRIMM GUSZTÁV KIADÁSA. 1891.

Next

/
Thumbnails
Contents