Herxheimer Gotthold dr.: A kórbonctan alapvonalai 2. Részletes kórbonctan (Budapest, 1915)

SCHMAUS: A KÓRBONCTAN ALAPVONALAI ÚJONNAN ÁTDOLGOZTA ÉS KIADTA IK HERXHEIMER GOTTHOLD tanár A WIESBADENI VÁROSI KÓRHÁZ PROSZEKTORA Á TIZEDIK NÉMET KIADÁST FORDÍTOTTA D£ BALASSA LÁSZLÓ A FORDÍTÁST ÁTNÉZTE ÉS AZ EREDETIVEL ÖSSZEHASONLÍTOTTA DE FELDMANN IGNÁC A BÉKÉSVÁRMEGYEI KÖZKÓRHÁZ BONCOLÓ FŐORVOSA, V. EGYETEMI KÓRBONCTANI TANÁRSEGÉD MÁSODIK KÖTET RÉSZLETES KÓRBONCTAN A SZÖVEGBEN 274, NAGYRÉSZT SZÍNES ÁBRÁVAL ÉS 7 TÁBLÁVAL BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA 1915

Next

/
Thumbnails
Contents