Schmaus, Hans: A kórbonctan alapvonalai 1. Általános kórbonctan (Budapest, 1914)

SCHMAUS: A KÓRBONCTAN ALAPVONALAI ÚJONNAN ÁTDOLGOZTA ÉS KIADTA I)£ HERXHEIMER GOTTHOLD tanár A WIESBADENI VÁBOSI KÓRHÁZ PROSZEKTORA A TIZEDIK NÉMET KIADÁST FORDÍTOTTA IT BALASSA LÁSZLÓ A FORDÍTÁST ÁTNÉZTE ÉS AZ EREDETIVEL ÖSSZEHASONLÍTOTTA D£ FELDMAN IGNÁC A BÉKÉS VÁRMEGYEI KÖZKÓRHÁZ BONCOLÓ FŐORVOSA, V. EGYETEMI KÓRBONCTANI TANÁRSEGÉD ELSŐ KÖTET ÁLTALÁN 0 S KÓ R B 0 N C TAN A SZÖVEGBEN 419, NAGYRÉSZT SZÍNES ÁBRÁVAL BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA 1914

Next

/
Thumbnails
Contents