Rácz Sámuel: A' borbélyi tanításoknak második darabja a' törvényes orvosi tudományról, és az orvosi politziáról (Pest, 1794)

MÁSODIK DARABJA Á’ Törvényes Orvosi Tudományról, és az Orvosi Politziáról, mell y et Ki - adott RÁCZ SAMU f|ljí| A fzabad Mesterfegeknek , JÁtf&fpphicÁ nak , és Orvofi Tudománynak Dokz Resten o’ Phy/iológiának közdrtféges és rendes Prófefsora; Nemes Hont Vár­megyének Törvény-Tabla Afsefsora; és ezen efztendbben a’ Királyi Tudomá­nyok' Vniverßtáfának Rectora* PESTEN, Nyomtattatott Trattner Mátyás betűivel. 1794, A* 1 1 BORBÉLY! tanításoknak

Next

/
Thumbnails
Contents