Rácz Sámuel: A' borbelyi tanításoknak első darabja (Pest, 1794)

—XT | f B0RBELY1 TANÍTÁSOKNAK ELSŐ DARABJA Az Anatómiáról, Physiológiáról, Pa- thologiáról, Materia Medicáról, Chirurgiáról, és Bábaságról, méllyé t KI - ADOTT RÁ C Z SÁMUEL A fzabad Mesterfégeknek , Philofophiá- nak, és Orvofi Tudománynak Doktora, Pesten a Phyjiológiának ^ör^kféges és rendes Prófefsora; Nemes*, Hárfa Vár­megyének Törvény-Tábla AfstöUra; és ezen efztendöben a’ Király^,Tudomá­ny ok' Univerfitáfának Rectora. LftOTOBII* FAC5.MEDv P E S TEN, .Nyomtattatott Trattner MáiyÁs betűivel. 1 7 .9 4,

Next

/
Thumbnails
Contents