Perlici Dániel: Consilium medicum az az orvosi oktatás, miképpen kellessék e' mostani pestisses... (Buda, 1740)

CAROLI OTTONIS MOLLERI MEDICINA DOCTORIS, ET PER HUN­GARIAM PRACTICI CELEBERRIMI CONSILIUM MEDICUM. az^\ ORVOSI OKTATÁS, Miképpen keliefsék e’ moitani PESTISSES És egyébb MÉRGES NYAVALYÁKNAK BE-ROHANASSOKBAN lilén fegitsége által önzésképpen az embernek ma- gárul gondot vifelni, és micfoda erzkőzők által JeheíTen ki­nek kinek magát, azoknak el - ragadásában orvofoltatni, Melly-is Még annak előtte i7iodik Efzt-ndőben , némelly Magyar Orfzági Méltóságom Familiáknak praefcnptio-képpen irattatott, már moflani ődóhez alkalmafztatott, é> az Pofonyba Német nyelven 1759. nyomtat­tatott editio fzerint Magyar nyelvre fordittatott, jobb rendben fzedettett, és főképpen az alól jedzrtt fzűkséges világoíitáfokkal, édes Hazánk- * ban nagyobb lehető hafzon-vételére meg-bóvittetett PERLICI DANIEL Afed. Doól. és Te kén tét es Nemes Nógrad Vármegyé­nekL ord' Phyßcuja által. Nyomtattatott Budáit Veronica Nottenfteinin,özvegynél. 17^0. Xx kJ (b c

Next

/
Thumbnails
Contents