Pávai Vajna Gábor dr.: Pozsony szab. kir. város közegészségügyének fejlődése 1856-1906-ig (Pozsony, 1907)

j856—j906~ig <&> Irta ^)r. ^ávai ^ajna <§ißor Kir. tanácsos, áfíamKórfiázi főorvos, az országos Közegészségügyi tanács rK. tagja, a Buda­pesti Kir. orvosegyesüíet levelező tagja, a pozsonyi Kir. jogaKadémián a Közigazgatási Közegészségtan előadója st8. stß. Pozsony Kiadja a Pozsonyi Oevos-Tenmészottudományi Egyesülőt 1907 Közegészségügyének ffejfőáése ^ozsony szaß. kir. város

Next

/
Thumbnails
Contents