Némai József dr.: A Budapesti Orvosi Kör és Országos Segélyegyletének története (Budapest, 1896)

A BUDAPESTI ORYOSI KOR ÉS ORSZÁGOS SEGÉüYEGYliETÉHEK TÖRTÉNETE. A KÖR MEGBÍZÁSÁBÓL IRTA : DR- NÉMÁI JÓZSEF EGYETEMI M. TANÁR. BUDAPEST, 1896. ECKSTEIN ÉS NEUFELD KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Thumbnails
Contents