Nékám Lajos - Kétly László (szerk.): Magyar orvosi vademecum 2/1. A belgyógyászat körébe tartozó tudományok (Budapest, 1902)

RÖVID REPETITORIUM dr. BÁRSONY JÁNOS, BLASKOVICS FRIDOLIN. BOLEMAN ISTVÁN, DEUTSCH LÁSZLÓ FARKAS GÉZA, FRIEDRICH VILMOS, GERLÓCZY ZSIGMOND. GYÖRY TIBOR, ILLYÉS GÉZA. JURKINYI EMIL, KENÉZY GYULA, KÉTLY KÁROLY, KÉTLY LÁSZLÓ, KLASZ PÁL, KOPJTS JENŐ, KOVÁCS JÓZSEF, KREPUSKA GÉZA. KROMPECHER ÖDÖN, KUTHY DEZSŐ, KUZMIK PÁL, LÖW SÁMUEL, MINICH KÁROLY, MORAVCSIK ERNŐ EMIL, NÉKÁM LAJOS, ÓNODI ADOLF, REICH MIKLÓS, RIGLER GUSZTÁV, RITOÓK ZSIGMOND, SZABÓ JÓZSEF, SZONTAGH FELIX, TAUSZK FERENOZ, TERRAY PÁL, TIIANHOFFER LAJOS. THIM JÓZSEF, VÁMOSSY ZOLTÁN, VEREBÉLY TIBOR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTETTÉK Dr. NÉKÁM LAJOS és Dr. KÉTLY LÁSZLÓ. II. KÖTET. I. RÉSZ. A REKOYOOYÁSZAT KÖRÉBE TARTOZÓ TUDOMÁNYOK. BELGYÓGYÁSZAT. — GYERMEKGYÓGYÁSZAT. — IDEGKÓRT AN. — ELMEKÓRTAN. — BŐRGYÓGYÁSZAT. BUDAPEST, 1902. K I A I) J V 1) 0 It It 0 W SKY É S FRANK E. ÄMA(iYAK ORVOSI VADEM ECU M. KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A THERAPIÁKA.

Next

/
Thumbnails
Contents