Nékám Lajos - Kétly László (szerk.): Magyar orvosi vademecum 1. Rövid repetitorium különös tekintettel a therapiára (Budapest, 1902)

MAGYAR ORVOSI VA DEME CUM. BÁRSONY JÁNOS, BLASKOVICS FRIDOLIN, BOLEMAN ISTVÁN, DEUTSCH LÁSZLÓ. FARKAS GÉZA. FRIEDRICH VILMOS, GERLÓCZY ZSIGMOND. GYÖRY TIBOR, ILLYÉS GÉZA. JURKINYI EMIL, KENÉZY GYULA, KÉTLY KÁROLY, KÉTLY LÁSZLÓ, KLASZ PÁL. KOPICS JENŐ, KOVÁCS JÓZSEF, KREPUSKA GÉZA. KROMPEGHEE ÖDÖN, KUTHY DEZSŐ, KUZMIK PÁL. LÖW SÁMUEL. MINICH KÁROLY", MORAVCSIK ERNŐ EMIL. NÉKÁM LAJOS. ÓNODI ADOLF, REICH MIKLÓS, R1EGLER GUSZTÁV, RITOÓK ZSIGMOND, SZABÓ JÓZSEF. SZÓNTÁGH FELIX, TAUSZK FERENCZ, TERRAY PÁL. THANHOFFER LAJOS. THIM JÓZSEF, RÖVID REPETITORIUM KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A THEKAP1ÁRA. 1994 -05- 0 6 VAMOSSY ZOLTÁN, VEREBÉLY TIBOR dr. urak KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTETTÉK I)r. NÉKÁM LAJOS és Dr. KÉTLY LÁSZLÓ. KUBAPEST, 1002. ¥ KIADJA DOBROWSKY ÉS FRANKE.

Next

/
Thumbnails
Contents