Liszt Nándor dr.: Népies gyógyitó-módok és babonák Hajduvármegyében (Debrecen, 1906)

Népies gyógyitó-módok és babonák Hajduvármegyében. Orvos-ethnographiai adatok irta Dr. Liszt Nándor, Hajduvármegye tb. főorvosa. DEBRECZEN, NYOMATOTT HOFFMANN ÉS KRONOVITZ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

Next

/
Thumbnails
Contents