Lenhossék József: Az emberi koponyaisme (Budapest, 1875)

XII. színtáblával és két képtáblával. IRTA LENHOSSÉK JÓZSEF KIRÁLYI TANÁCSOS; ORVOS' ÉS SERÉSZTUDOR ; SZEMÉSZ- ÉS SZÜI.ÉSZMESTER ; A MAGI. KIK. RUDAPESTI EGYETEMNÉL A LEÍRÓ- és tájbonciztan nyilvános rendes tanára; ugyanott a roncztani intézet és gyüjteménytár igazgatója; A PÁRISI NÉMET ORVOSTÁRSULAT TISZTELETI ÉS VALÓSÁGOS TAGJA; A CSEHORSZÁGI OKVOSTÄRSÜLAT TISZTELETI-, A V. TUDOM. AKADÉMIA, A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÉS A RUDAPESTI KIR. ORVOSEGYLET RENDES-, A M. KÖNYV­KIADÓ TÁRSULAT ALAPÍTÓ-, A CS. KIR. RÉCSt ORVOS EGYLET, ÉS A CS. KIR. ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYTANI EGYLET, A PÁRISI SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE, A BRÜSSZELI' SOCIÉTÉ ROYALE DES SCIENCES MÉDÍCALES ET NATURELT.ES ÉS A NAGYSZEBENI TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT LEVELEZŐ TAGJA. AM. T. AKADÉMIA ÉVKÖNYVEI XIV. KÖTETÉNEK VII. DA RAIMA. BUDAPEST, MDCCCI.XXV. A M. T. A K A I) É M I A K Ö N Y V K I A D Ó - H I V A T A L \. (Az Akadémia épületében.) AZ EMBERI KOPONYAISME. CRANIOSCOPU.

Next

/
Thumbnails
Contents