Kőrösi József dr.: A himlőoltás véderejéről (Budapest, 1897)

A HIMLŐOLTÁS YÉDEREJÉRŐL. HEGY STATISZTIKAI ÉRTEKEZÉS. IRTA DR KÖRÖSI JÓZSEF. EGY A KÖZKÉPPEL ÉS EGY KŐNYOMATÉ LAPPAL. BUDAPEST. GRILL KÁROLY UDVARI KÖNYVKERESKEDÉSE. 1897.

Next

/
Thumbnails
Contents